Vinke (verdwenen)

Legger 383/1: Sectie B-688. Huis en erf. Eigendom van koopman Jan Vinke te Amsterdam. In 1835 verkoop. Over op:
Legger 462/1: Eigendom van koopman Jannes Vinke Hzn. te Amsterdam en mede-eigenaren. In 1856 boedelscheiding. Over op:
Legger 486/20: Eigendom van bakker Klaas Vinke en echtgenote Zwaantjen Scholten te Heemse. Zij zijn op 6 mei 1840 getrouwd te Heemse. Klaas Vinke overleed op 2 juli 1859 en Zwaantjen op 22 februari 1861.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 6 juli 1859.

In 1863 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1863 (Sectie B-4427)

Legger 486/79: Nieuwe sectie B-4427. Huis en erf. In 1865 boedelscheiding. Over op:
Legger 2535/1: Eigendom van winkelierster Stientje Vinke en mede-eigenaren Johannes, Herm Jan en Egbert Jan Vinke (ieder voor 1/4e deel). Huisnr. A-60. In 1876 boedelscheiding. Over op:

Carte-de-visite van Egbert Jan Vinke (1843-1877) en echtgenote Grietje Mulder (1847-1921).
Carte-de-visite van koopman Egbert Jan Vinke (1843-1877), eerste echtgenoot van Grietje Mulder.
Carte-de-visite van Grietje Mulder (1847-1921), echtgenote van Egbert Jan Vinke (naderhand hertrouwd met Johannes Antonius van der Sanden).
Provinciale Drentsche en Asser courant, 13 mei 1869.

Legger 3510/4: Eigendom van koopman Egbert Jan Vinke en echtgenote Grietje Mulder (en mede-eigenaren Johannes en Herm Jan Vinke. Egbert Jan Vinke en Grietje Mulder zijn op 7 mei 1869 getrouwd te Dedemsvaart.

Op 25 februari 1878 begon notaris J.G. Troost met een inventarisatie van de roerende en onroerende goederen van winkelierster Grietje Mulder, weduwe van Egbert Jan Vinke. In de voorkamer van het woonhuis stonden o.a. een eikenhouten kabinet, mahoniehouten secretaire, pendule en een koperen doofpot. In het opkamertje stond een wieg, een theestoof met ketel, een wastafel en een chiffonnière. In de keuken trof hij o.a. een klok, een spiegel, twee jachtgeweren, een vogelkooi en een thermometer aan. In de bakkerij vond hij een mangel, een tulbandspan en tien melkbekkens. In het slachthuis stonden een balans met schalen en gewichten, een koperen worstmachine en een hakmachine. In de schuur vier koeien, een paard, twee varkens, twee wagens met ladders, een rijtuig en twee eggen. In de winkel: een klok en een broodkast, toonbank, schalen, balansen en gewichten, vaten, bakken en laden, een voorraad levertraan en eau-de-cologne, zeep en soda, tabak, sigaren en lucifers, koffiebonen, cichorei en thee, garen en lint, stroop, witte en bruine suiker, lijnzaad, lijnmeel, petroleum en zout. In de slagerij: een voorraad spek, hammen, worsten vlees, geschat op een waarde van 5800 gulden, vijfduizend stuks raapkoeken, geschat op 555 gulden en zevenhonderd lijnkoeken geschat op 98 gulden. Aan goud, zilver en preciosa: een gouden ketting en gouden ringen, een gouden oorijzer en spelden, een gouden horloge met dito ketting en signet, een dito dameshorloge, en een flacon met gouden dop, zilveren lepeltjes. Tot de onroerende goederen behoorde het huis en er op sectie B-4427 (aktenr. 894).

In 1894 stichting schuur. Over op:
Legger 3510/5: Sectie B-4427. Huis, schuur en erf. In 1895 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1895 (Sectie B-5914).

Legger 3510/6: Nieuwe sectie B-5914. Huis, chuur en erf. In 1899 boedelscheiding. Over op:
Legger 5673/8: Eigendom van koopman Klaas Vinke en echtgenote Margje Cornelis. Zij zijn in datzelfde jaar getrouwd. In 1903 stichting. Over op:

Echtpaar Klaas Vinke (1876-1922) en Margje Cornelis (1876-1930), met hun kinderen Egbert Jan (1900-1979) en Hendrik (1903-1968), anno 1903 (bron: Fotocollectie Historische Vereniging Hardenberg e.o.).

Legger 5673/10: In 1904 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1904 (Sectie B-5914).
Oranjefeest in Heemse. Twee paarden met een versierde wagen bij het woon-winkelhuis van Vinke.
Salland’s Volksblad, 22 september 1922.

Klaas Vinke overleed op 21 september 1922 te Heemse, op 46-jarige leeftijd. Hierdoor vererfde zijn bezit op weduwe Margje Vinke-Cornelis en de kinderen koopman Hendrik Vinke te Heemse en koopman Egbert Jan Vinke aan de Nieuwezijds Voorburgwal 231 te Amsterdam.

Salland’s Volksblad, 29 september 1922.

Legger 5673/11: In 1928 verbouw. Over op:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 19 augustus 1930.

Legger 5673/23: In 1932 successie. Over op:
Legger 10027/11: Eigendom van koopman Hendrik Vinke te Stad Hardenberg (later te Amsterdam) en koopman Egbert Jan Vinke aan de Gelderschekade 6 te Amsterdam (later aan de Rustenburgherweg 4 te Bloemendaal) (ieder voor de helft). In 1939 stichting. Over op:
Legger 10027/16: In 1940 overdracht deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1940 (Sectie B-7389).

Legger 10027/18: Nieuwe sectie B-7389. Huis, schuur en erf. In 1954 verkoop. Over op:
Legger 10228/10: Eigendom van winkelier Harm Otter te Heemse. In 1956 besloot de gemeenteraad van Hardenberg tot aankoop van Otters vastgoed, in verband met de aanleg van de nieuwe woonwijk Heemse.

Kleurendia van ds. E.J. Loor te Heemse, met het dubbele woon-/winkelhuis van de familie Otter. Ten tijde van het maken van deze foto was de winkelbestemming er al vanaf gehaald en werd het oude huis bewoond door Bertus Jongebloed en echtgenote Marie Otter. Rechts het zeshoekig pakhuis waar decennialang door Klaas Vinke handel was gedreven onder de naam de Hardenberger Veevoeder- en Kunstmesthandel K. Vinke.
Het voormalige Centra-winkelpand van Otter aan de Kastanjelaan.

Legger 428/942: Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1960 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1960 (Sectie B-7637).

Legger 428/1082: Nieuwe sectie B-7637. Huis, schuur, tuin, gras- en bouwland. In 1962 splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1962 (Sectie B-7714).

Legger 428/1295: Nieuwe sectie B-7714. Huis, pakhuis, schuur, erf, tuin, bouw- en weiland. In 1963 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1963 (Sectie B-7725).

Legger 428/1390: Nieuwe sectie B-7725. Huis, pakhuis, schuur, erf, bouw- en weiland, tuin en erf. In 1964 vernieuwde legger. Over op:
Legger 14300/44: In 1965 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1965 (Sectie B-7823).

Legger 14300/825: Nieuwe sectie B-7823. Huis, pakhuis, erf, schuur, bouw- en weiland en tuin. In 1965 splitsing. Over op:
Legger 14300/845: Nieuwe sectie B-7823. Huis, pakhuis, schuur, erf, bouw- en weiland aan de Scholtensdijk.

Kadastrale hulpkaart, anno 1966 (Sectie B-7952).

Legger 14300/1097: Nieuwe sectie B-7952. Huis, pakhuis, erf, schuur, bouw- en weiland aan de Weidehuisstraat. In 1966 sloping. Over op:
Legger 14300/1126: Sectie B-7952. Plantsoen aan de Weidehuisstraat.

Het Noord-Oosten van 25 februari 1966:
Het was 50 jaar geleden dat de heer J. Otter als jongmaatje van 12 jaar in dienst kwam van de heer K. Vinke. Die voerde toen een kunstmesthandel in Heemse. Otter moest voor die medewerking een flinke wandeling maken, want zijn ouders woonden aan de bekende Hoopstee te Bruchterveld. Ingewijden kunnen u die vroegere overlaadplaats nog aanwijzen, maar alles is daar nu keurig aangelegd en veranderd en voor vreemdelingen is er niets meer dat nog herinnert aan die tijd van vroeger, toen de turf daar met schuiten door de wijken werd aangevoerd.
Maar bij zo’n overlaadplaats klopte ook iets van het hart van een nieuwe ontwikkeling. Daarbij waren mensen nodig, die een bepaalde zakelijke inslag hadden. We vermoeden dat de Otters hun nuchtere en tegelijkertijd zo welwillende inslag niet van vreemden hebben geërfd. Onze heer Otter, die nu aan de Lage Gaardenstraat woont in een keurig eengezinswoonhuis, bezat toen nog geen fiets. De beide zoons van Vinke hadden er samen wel een, en als ze nu ’s avonds die fiets niet hoefden te gebruiken, dan kon Otter die wel in leen meekrijgen. Dat heeft zo ongeveer een jaar lang geduurd. Toen heeft Otter, die toen de leeftijd van 13 jaar had bereikt, zich zelf een fiets kunnen aanschaffen.
Omdat de heer Vinke reeds wat ouder begon te worden, zocht hij voor zijn Kunstmesthandel samenwerking. Dat lukte. In N.V.-verband ging men samenwerken met G.J. Kroll uit Zwolle, maar die werkte ook al samen met Spijkman en Co uit Coevorden. Daaruit is ook die nauwe samenwerking met de vestiging in Coevorden gegroeid. De vestiging in Hardenberg heette ook Spijkman en Co. Maar de tijd staat niet stil. Spijkman uit Coevorden trok zich tenslotte uit de N.V. terug. Kroll ging samenwerken met de Noord Nederlandse en tenslotte is uit die verschillende groeperingen de nu reeds zeer bekende Agrarische Unie ontstaan, die haar vestigingen over het hele land verspreid heeft. En de heer Otter, die bij al die wisselingen als boekhouder werkzaam was gebleven, werd nu gevraagd om de buitendienst te verzorgen. Het fietsenprobleem bestond vanzelfsprekend al lang niet meer. Er kwam nu een keurig wagentje voor in de plaats en met die verandering is de heer Otter zelf wel gelukkig geweest.


Kadastrale hulpkaart, anno 1968 (Sectie B-8077).
Het afgebroken pand van Vinke stond ongeveer op de locatie van de in de printscreen vermelde coördinaten.