de Veldsinkhoeve

Dominee E.J. Loor maakte deze foto ten huize van de familie Veldsink terwijl ze er pannenkoeken aten. Aan het hoofdeinde van de tafel zit Jan Willem Veldsink (1904-1981) en rechts naast hem zit zijn vrouw Hermina Veldsink-Rigterink (1898-1986), gevolgd door mevr. Loor-Met (zij kijkt recht in de lens van de camera). Rechts op de foto kinderen van de predikant/fotograaf en de oude man geheel links is Gerrit Overweg (bijgenaamd: Kampmans-Gait) uit Rheeze.

 

Ds. Loor maakte ook deze dia. We zien Helena Hendrika (Dieke) Veldsink-Otten (1874-1957) en haar dochter Hilligje Ribberink-Veldsink (1902-1984) voor het huis van Reinhard Veldsink (destijds huisnr. A-89, later A-101, nu Esweg 28) in Heemse.

 

Kadastrale geschiedenis
Bij de aanvang van het kadaster in 1832 bestond de boerderij die we nu kennen als de Veldsinkhoeve nog uit twee pal naast elkaar gelegen panden. Het ene, sectie B-732, was geregistreerd op legger 6 ten name van herbergier Berend Jan Amsink op de Belt of Nijberg te Venebrugge. Het andere woonhuis, sectie B-733, was al eigendom van Jan Veldsink en echtgenote Geertjen Hofsink.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832. Links van Welgelegen de ‘twee-onder-een-kap’-woningen van Jan Veldsink en Berend Jan Amsink (732 en 733).

 

Legger 6/2: Sectie B-732. Huis en erf. Eigendom van Berend Jan Amsink, tapper/herbergier op den Belt of Nybergh te Venebrugge in de graafschap Bentheim. In 1840 verkoop. Over op legger 603/2.
Legger 367/2: Sectie B-733. Huis en erf. Eigendom van Jan Veldsink en echtgenote Geertje Hofsink. In 1866 vereniging van percelen. Over op legger 603/15.
Legger 603/2: Sectie B-732. Huis en erf. Huisnr. A-72. Eigendom van Reinhard Veldsink. Hij trouwde op 23 september 1841 te Heemse met Maria Breukelman. Reinhard overleed op 51-jarige leeftijd, op 25 oktober 1865, waarna de boerderij vererfde op zoon Jan Veldsink en verdere erfgenamen. In 1877 vereniging van percelen. Over op legger 603/28.
Legger 603/15: Sectie B-733. In 1866 vereniging van percelen. Over op legger 603/28.

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1866.

 

Legger 603/27: Sectie B-4629. Huis en erf. In 1877 vereniging van percelen. Over op legger 603/28.

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1877.

 

Legger 603/28: Nieuwe sectie B-5340. Huis en erf. In 1894 successie. Over op:
Legger 4556/25: Eigendom van Jan Veldsink en echtgenote Hilligjen Lambers. Zij zijn op 8 oktober 1874 getrouwd te Heemse. Huisnr. A-72. Hilligjen stierf op 4 april 1913 en Jan overleed op 23 januari 1918. In datzelfde jaar volgde boedelscheiding. Over op:
Legger 8025/27: Sectie B-5340. Huis en erf. Eigendom van Reinhard Veldsink en echtgenote Helena Hendrika Otten. Zij zijn op 4 december 1901 getrouwd te Heemse. Huisnr. A-72. In 1934 bijbouw. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1935.

 

Legger 8025/31: In 1961 boedelscheiding. Over op:
Legger 13603/15: Eigendom van Jan Willem Veldsink en echtgenote Hermina Rigterink. Zij zijn op 18 mei 1928 getrouwd te Heemse. In 1962 hermeting. Over op: 

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1962.

 

Legger 13603/22: Nieuwe sectie B-7674. Huis, erf en boomgaard. In 1966 verkoop deel van perceel. Over op: 
Legger 13603/26: Nieuwe sectie B-7956. Huis en erf.