’t Zunneke

 

Bovenstaande foto is gemaakt tijdens de eerste-steen-legging van het woonhuis dat nu geadresseerd is aan de Scholtensdijk 3 in Heemse: ’t Zunneke. Het pand werd gebouwd in opdracht van Willem Johannes Dorgelo, gepensioneerd schoolmeester te Heemse. In 1933 verleende de gemeente Ambt Hardenberg de bouwvergunning voor de realisatie van dit woonhuis op het perceel sectie B-7044. We zien ome Willem trots zitten, met zijn hoed op. Links naast hem staat zijn dochter Hendrika Gerharda (Riek) Dorgelo en rechts (met hoedje) juffrouw Witteveen. Willems echtgenote, Jans Vrielink, was al in oktober 1931 gestorven. Willem zou nog maar kort kunnen genieten van zijn nieuwe woonhuis, want hij overleed op 25 mei 1935, op 79-jarige leeftijd.

 

Prentbriefkaart van de Scholtensdijk te Heemse, met links de woning Scholtensdijk 3 (’t Zunneke), anno 1943 (Uitgever: Fa. J.H. Bosch, Hardenberg).

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1932 (vóór de bouw van ’t Zunneke).

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1934. Na realisatie van t Zunneke wijzigde het kadastrale perceel in sectie B-7108.

 

Kadastrale geschiedenis
Legger 9913/27: Sectie B-7044. Huis, schuren en weiland. Eigendom van Gerrit Jan Bouwhuis Jzn. en echtgenote Mina Nijhuis, landbouwers te Heemse. In 1933 stichting. Over op:
Legger 9913/28: Sectie B-7044. Twee huizen, schuren en weiland. In 1934 verkoop, stichting en redres. Over op:
Legger 10080/1: Sectie B-7108. Huis en erf. Eigendom van Hendrika Gerharda Dorgelo. In 1940 verkoop gedeelte van perceel. Over op:
Legger 10080/2: Nieuwe sectie B-7373. Huis en erf. In 1949 verkoop. Over op:
Legger 7444/20: Eigendom van Marinus Johannes Nijzink, molenaar en brandstoffenhandelaar te Heemse, echtgenoot van Frouktje Greven. In 1965 boedelscheiding. Over op:
Legger 14556/1: Eigendom van Egberdina Hillegonda Nijzink, echtgenote van Albert Gerrit Jan Woltman te Ommen. In 1973 verbouw. Over op:
Legger 14556/2: Huis, garage en tuin.