erve Hesselink

Oude foto van het erve Hesselink, daterend van vóór 1891.

Op 12 december 1820 hield notaris Antoni van Riemsdijk een boedelinventarisatie op den Huize Heemse, no. 56, te Heemse, op verzoek van de hoogwelgeboren heer jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwnaar en boedelhouder van wijlen de hoogwelgeboren vrouwe Maria Clara gravinne van Rechteren, lid van de Ridderschap dezer provincie en breedgeërfde, domiciliërende op den Huize Heemse, zo voor zichzelven uit hoofde der gemeenschap van goederen tusschen zijn hoogwelgeborene en deszelfs wijlen ehevrouwe bestaan hebbende en als derzelver mede-erfgenaam voor een-vierde gedeelte haarer nalatenschap en als vruchtgebruiker van een ander vierde gedeelte derzelve, krachtens haar testamentaire dispositie op den 2 februari 1813 gepasseerd, als in naam en kwaliteit van vader en wettigen voogd van Willem Jan Petrus van Foreest, student in de rechten aan de Hooge School te Utrecht, oud 20 jaaren, Nannette van Foreest, oud 15 jaaren, Christina Louisa van Foreest, oud 13 jaaren, Theodora Sophia van Foreest (oud 9 jaaren) en Christina Ebella Cornelia van Foreest (oud 7 jaaren), deszelfs minderjarige kinderen. Tot de vele onroerende goederen behoorde het erve ’t Hesselink, te Heemse gelegen, ten oosten van en aan Spaanschkamp gelegen en bestaande in deszelfs behuizinge, schuur en schapenschot, numero 47. Het erf werd op dat moment bemeijerd (gepacht) door Geertjen Jansen, de weduwe van Hendrik Hesselink (aktenr. 240, scan 16).

’t Hesselink, gefotografeerd door ds. E.J. Loor, 6 november 1962.

Op de oudste kadastrale kaart (1832) komt het Hesselink in Heemse voor onder sectie B-709 op legger 101 t.n.v. jonkheer Jacob van Foreest van Heemse.

Fragment van de oudste kadastrale minuutkaart, anno 1832.

In 1840 werd ’t Hesselink geveild door notaris Swam te Gramsbergen. Hij deed dat in opdracht van Gerrit Jan Schrotenboer uit Heemserveen die dat als gevolmachtigde deed van Karel Frederik Christiaan Buchner (medicinae doctor te Kampen, echtgenoot van jonkvrouwe Christina Ebella Cornelia van Foreest van Heemse) en van jonkvrouwe Christina Louisa van Foreest van Heemse (echtgenote van Francois Henri Corneille baron van Heeckeren van Brandsenburg), renteniers, wonende op ’t buitengoed Nieuweroord te Utrecht. De veiling vond plaats in de herberg van Jan Odink Derkszoon op de Brink in Heemse.

Het Hesselink was voor de helft eigendom geworden van Buchner bij akte van scheiding en deling, verleden voor notaris Jan Meijlink te Kampen, d.d. 18 februari 1840. Jonkvrouwe van Foreest van Heemse was eigenaresse van de andere helft geworden bij akte van liquidatie, scheiding en verdeling van de nalatenschap van haar moeder Maria Clara gravin van Rechteren, echtgenote van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, d.d. 1, 7, 10 en 13 september 1834 in onderhandse vorm gepasseerd.

Bron: HCO, archief notaris W. Swam te Gramsbergen, toegang 122, inv.nr. 1550 (scans 123 e.v.).

Het Hesselink verbleef bij deze veiling aan de hoogste bieder, landbouwer Gerrit Warnderink te Heemse, voor f. 1575,-

Boerderij op ’t Hesselink. De man met de hoed is Herman Heinrich Weitkamp (1869-1948).
Het Hesselink, gefotografeerd door ds. E.J. Loor, op 13 januari 1968.
Boerderij Hesselink (fotograaf ds. E.J. Loor te Heemse).

© ‘Monumenten in de gemeente Hardenberg’, uitgegeven door de Stichting Historische Projecten, 2008.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.