Oostenbrink

De winkel in bakkers-, kruideniers- en grutterswaren van J.B. Oostenbrink aan de Hessenweg 29 (fotograaf Pieter van Grieken te Hardenberg).

Kadastrale geschiedenis
Legger 2132/44: Sectie B-4747. Water. Eigendom van Gerrit Kampman, kastelein en landbouwer te Heemse. In 1890 verkoop. Over op:
Legger 4918/3: Sectie B-4747. Grasgrond en water. Eigendom van bakker Albertus Anthony Oostenbrink en echtgenote Lutje Padding. Zij zijn op 11 oktober 1888 getrouwd te Avereest. In 1891 stichting. Over op:
Legger 4918/5: Huis, schuur en erf. In 1892 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1892.

Legger 4918/6: Nieuwe sectie B-5881. Huis en grasgrond. In 1898 bijbouw.

Kadastrale hulpkaart, anno 1898.

Legger 4918/21: In 1899 bijbouw. Over op:
Legger 4918/22: Huis, schuur en grasgrond. In 1900 vereniging en bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1900.

Legger 4918/23: Nieuwe sectie B-6007. Huis, erf en grasgrond op den Plaggemars. In 1903 stichting. Over op:
Legger 4918/40: In 1904 stichting, verkoop en redres. Over op:
Legger 4918/43: Nieuwe sectie B-6151. In 1904 verandering. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1904.

Legger 4918/44: In 1907 herbouw. Over op:
Legger 4918/52: Huis, bouw- en weiland. In 1908 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1908.

Legger 4918/53: Huis, schuur en erf. In 1912 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1912.
Salland’s Volksblad, d.d. 26 april 1912

Legger 4918/65: Nieuwe sectie B-6543. Huis, schuur en erf. In 1913 verkoop gedeelte van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1913.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 11 oktober 1913.

Legger 4918/67: Nieuwe sectie B-6579. Huis, schuur, weg en erf. In 1914 verkoop en sloop. Over op:
Legger 7382/3: Sectie B-6689. Huis, erf en weg. Eigendom van Jan Berend Oostenbrink, bakker, winkelier en koopman te Heemse en echtgenoot van Antje Douma. In 1915 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1915.

Legger 7382/4: Nieuwe sectie B-6725. Huis, erf en weg. In 1920 vernieuwing. Over op:
Legger 7382/5: In 1922 bijbouw en vernieuwing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1923.
Een enigszins gehavende oude foto van het winkelpand, zoals het eruit zag vóór de grootschalige verbouwing tot een pand van twee bouwlagen in 1926 (beeldbank Historische Vereniging Hardenberg, cat.nr. HV0964).

Legger 7382/6: De gemeente Ambt Hardenberg verleende in 1926 een bouwvergunning aan J.B. Oostenbrink voor de bouw van een verdieping op zijn bestaande huis op sectie B-6725.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 24 februari 1926.

Over op:
Legger 7382/14: Huis, bakkerij en erf. In 1940 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1940.

Legger 7382/21: Nieuwe sectie B-7370. Huis, bakkerij en erf. In 1945 splitsing en redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1945.

Legger 7382/31: Nieuwe sectie B-7522. Huis, bakkerij, grasland en erf. In 1946 hermeting en vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1946.

Legger 7382/34: Nieuwe sectie O-420. Winkelhuis, bakkerij, erf en weiland aan de Hessenweg. In 1952 successie. Over op:
Legger 12210/6: Eigendom van Antje Douma, weduwe van Jan Berend Oostenbrink. In 1952 stichting en splitsing. Over op:
Legger 12210/9: Winkelhuis, bakkerij, erf, doorsmeerruimte en garage. In 1953 boedelscheiding. Over op:
Legger 12210/10: In 1954 ruiling en stichting. Over op:

Prentbriefkaart van de ‘viersprong’ in Heemse, anno 1955 (Uitgever: J. Olthoff, Hardenberg).

Legger 12368/3: Sectie O-808. Winkelhuis, bakkerij, erf en weiland. Eigendom van Douwe Auke Oostenbrink en echtgenote Lutina Oostenbrink, winkeliers te Heemse.

 
Kadastrale hulpkaart, anno 1954.

Legger 12368/4: Nieuwe sectie O-898. Winkelhuis, bakkerij, erf en weiland. In 1962 verkoop deel van perceel. Over op:

Het Noord-Oosten van 19 juli 1963:
Donderdagmiddag heropende de heer D.A. Oostenbrink zijn levensmiddelenbedrijf op de bekende hoek ‘van Oostenbrink’. Nu – enige uren voor de heropening – nemen we althans aan dat het feit bij het verschijnen van de krant op een recht luisterrijke wijze zal zijn gevierd, want men kon tegelijk het 75-jarig bestaan van de zaak herdenken. 75 jaar geleden is de heer A.A. Oostenbrink in dit pand begonnen: landbouwer, bakker, winkelier, makelaar, later vervener en wethouder en waarschijnlijk had hij nog wel meerdere functies ook. Wat is vanuit dit punt een activiteit ontwikkeld! Wat zijn de resultaten van het werk van de Oostenbrinks geweldig geweest. Die zaak groeide, maar vader A.A.O., zoals hij bij afkorting in zijn relaties nogal eens werd genoemd, zag de mogelijkheden. Zijn oudste zoon Jan kreeg het levensmiddelenbedrijf annex bakkerij. Jacob kreeg een huis naast het eerste pand en ontwikkelde daar een prachtig textielbedrijf, waarvoor de grondslagen ook in de zaak van vader A.A.O. waren gelegd. Henk kreeg vlak daarbij een garage.

Legger 12368/5: Nieuwe sectie O-915. Winkel, huis, bakkerij en erf aan de Hessenweg 29. 

Prentbriefkaart, anno 1965 (Uitgever: Oostenbrink Zelfbediening, Heemse).
Prentbriefkaart, anno 1967.