Olsman

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het huis en erf geregistreerd op legger 268 ten name van landbouwer Gerrit Jan Olsman. De naam van de huisplaats werd echter niet op de oudste kadastrale kaart aangetekend.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (sectie B-592).

Legger 268/1: Sectie B-592. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Olsman en echtgenote Hendrikje Blotens te Heemse. Zij zijn op 20 mei 1825 getrouwd te Heemse. In 1863 verkoop. Over op:
Legger 2163/1: Eigendom van landbouwer Gerrit Olsman en mede-eigenaren.

Op 16 januari 1874 verleed notaris J.G. Troost te Heemse een akte van boedelbeschrijving op verzoek van landbouwer Gerrit Olsman te Heemse, voor zichzelf en als gemachtigde. De gecompareerden waren erfgenamen van Gerrit Jan Olsman en Willemina Engberts. Gerrit Jan was naderhand getrouwd met Hendrikjen Blotens. Tot de onroerende goederen behoorde een huis en erf met bouwland, leggende te Heemse, kadastraal bekend in sectie B numero 592. In dezelfde akte staat dat Olsman het vastgoed op 24 juli 1820 bij onderhandse akte had aangekocht (aktenr. 97, scan 26). Twee weken later, op 30 januari, verleed dezelfde notaris de akte van boedelscheiding (aktenr. 109, scan 60).

Legger 3405/2: Eigendom van landbouwer Jan Olsman te Heemse. Huisnr. A-107. In 1887 successie. Over op:
Legger 2801/7: Eigendom van landbouwer Gerrit Olsman. In 1889 verkoop. Over op:
Legger 4877/2: Eigendom van timmerman en landbouwer Hendrik Hamhuis Ezn. te Heemse. In 1900 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1900 (sectie B-592).

Legger 4877/7: Sectie B-592. Huis en erf. In 1911 boedelscheiding. Over op:
Legger 7086/1: Eigendom van landbouwer Gerrit Hamhuis. In 1914 successie. Over op:
Legger 5835/6: Eigendom van timmerman en landbouwer Gerrit Hamhuis Hzn. en consorten. In 1928 sloop en herbouw. Over op:
Legger 5835/13: Sectie B-592. Huis, schuur en erf. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 5835/14: Nieuwe sectie O-78. Huis, bouw- en weiland aan de Lentersdijk. In 1958 boedelscheiding. Over op:
Legger 13151/1: Sectie O-78. Eigendom van landbouwer Albert Hamhuis (geb. 04-01-1901). In 1977 verkoop deel van perceel. Over op:

Legger 13151/5: Nieuwe sectie O-1803. Huis en weiland aan de Lentersdijk. In 1981 boedelscheiding. Over op:
Legger 15214/1: Eigendom van F. Hamhuis en C. de Jonge aan de Esweg 32/32a.