het Kievits

Op 25 mei 1822 registreerde notaris Antoni van Riemsdijk een akte van boedelinventarisatie op het erfjen het Kievits, numero 30, te Heemse. Hij deed dat op verzoek van Klazina Jacobs, weduwe en boedelhoudersche van Derk Buitendijk, in kwaliteit als moeder en voogdesse van haar minderjarige kinderen Wilhelmina, Janna en Gezina Buitendijk. Tot de onroerende goederen behoorde de katerstede het Kievits, liggende te Heemse, tusschen de zogenaamde Brandjans-Steege en het Brandjansmaatjen, bestaande uit deszelfs behuizinge numero 30 (aktenr. 200, scan 159).

Notaris Antoni van Riemsdijk verleed op 27 mei 1825 een akte op verzoek van Hendrik Vedelaar en echtgenote Klazina Jacobs, landbouwers te Heemse. Klazina was eerder gehuwd met Derk Buitendijk. Hendrik en Klazina verklaarden 100 guldens schuldig te zijn aan Hendrik Amsink BerendJanszoon, wonende op den Beld of Nijberg in de graafschap Bentheim. Als onderpand voor ’t geleende bedrag stelden ze hun gerechte halfscheid (de helft) van het erfjen het Kievits, liggende te Heemse, tusschen den zogenaamde Brandjans-Steege en het Brandjansmaatjen, hebbende ten westen de gemeene markengronden van Heemse en Collendoorn en bestaande uit deszelfs behuizinge, numero 30, (aktenr. 481, scan 161).