de Hessenkamp

Foto van de Hessenkamp, vervaardigd door Pieter van Grieken te Hardenberg, 1937-1938. 

Van de bouw van deze woning is geen vergunning bewaard gebleven. Het gemeentelijk archief bevat enkel een ‘bewijs van afgifte vergunning’, gedateerd 5 januari 1937. Uit een advertentie rond de gehouden aanbesteding in De Vechtstreek van augustus 1936 blijkt dat het pand is ontworpen door architect Boxman te Nijverdal in opdracht van Gerrit Oprel, burgemeester van de gemeente Ambt Hardenberg. Oprel had het perceel grond gekocht van de heren Hendrik en Egbert Jan Vinke.

Prentbriefkaart van de Scholtensdijk te Heemse, met rechts de in 1937 gebouwde woning ‘De Hessenkamp’ (uitgever: Johs. Vasse, Heemse).

Oud-burgemeester Oprel verhuisde op 20 september 1950 van Heemse naar Apeldoorn. Van 24 september 1950 tot medio 1957 werd het pand bewoond door architect Willem van Straten. In 1955 werd het van Oprel aangekocht door zijn dochter Ytje van Straten die er pensionhoudster was en twee jaar later werd het verkocht aan dokter J.P. Nauta. Later was het pand eigendom van dokter Nijland.

In 2003 publiceerde dhr. K. Oosterkamp een artikel in de Rondom den Herdenbergh (tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg), in zijn serie ‘Huizen van naam’ over de Hessenkamp.