De Brink 21

Kadastrale hulpkaart, anno 1848 (sectie B-1952).

Legger 134/26: Sectie B-1952. Broekgrond. Eigendom van de marke van Heemse & Collendoorn. In 1851 verkoop deel van perceel en stichting woonhuis. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1852 (sectie B-2079).

Legger 1084/1: Nieuwe sectie B-2079. Huis en erf. Eigendom van de marke van Heemse & Collendoorn en mede-eigenaar veldwachter Derk Jan Jansen.

Veldwachter Jansen was op 24 mei 1830 door de Gouverneur van Overijssel benoemd tot veldwachter in de gemeente Ambt Hardenberg.

In 1856 scheiding. Over op:
Legger 135/41: Sectie B-2079. Huis en erf. Eigendom van de marke van Heemse & Collendoorn. In 1859 expiratie vrijdom. Over op:
Legger 135/297: In 1866 redres. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1866 (sectie B-4654).

Legger 135/349: Nieuwe sectie B-4654. Huis en erf. In 1870 markeverdeling. Over op:
Legger 1262/2: Sectie B-4654. Huis, erf en schuurtje op de Brink. Eigendom van dienaar van policie en veldwachter Derk Jan Jansen en echtgenote Johanna Wilhelmina van Assendorp. Veldwachter Jansen liet op 9 juli 1873 zijn testament verlijden door notaris Troost te Heemse en overleed op 29 juni 1875, waarna het eigendom overging op zijn zoon en schoondochter. Over op:
Legger 3471/2: Eigendom van Hendrik Egbertus Jansen en echtgenote Geertruid Olsman. Zij zijn op 4 oktober 1879 getrouwd te Heemse. In 1906 successie. Over op:
Legger 6568/2: Eigendom van kleermaker Albertus Boers en echtgenote Johanna Hendrika Jansen. Zij zijn op 22 november 1901 getrouwd te Heemse. Albertus overleed op 27-jarige leeftijd, op 14 juli 1906. Zijn weduwe stierf op 37-jarige leeftijd. op 10 november 1918 te Heemse. Het echtpaar liet twee kinderen na: Pieter Arnold en Albertha Geertruida Boers. Huisnr. A-9. In 1912 redreskaart. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1912 (sectie B-6532).

Legger 6568/3: Nieuwe sectie B-6532. Huis en erf op de Heemsermarsch. In 1919 successie. Over op:
Legger 8194/2: Eigendom van Pieter Arnold Boers en Alberta Geertruida Boers te Heemse. In 1922 verkoop. Over op:
Legger 7246/6: Sectie B-6532. Huis en erf. Eigendom van timmerman Albertus Hamhuis. In 1924 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning aan Thijs Stad voor de bouw van een nieuw woonhuis met winkeltje ter plaatse. De aanbesteding ervan volgde op 1 november in het café van de gebroeders Kampman te Heemse. De laagste inschrijvers bleken Hamhuis & Hofsink voor 2764 gulden. Het schilderwerk werd gegund aan C. Vasse voor 130 gulden.

Bouwtekening anno 1924.
Kadastrale hulpkaart, anno 1925 (sectie B-6935).

Legger 8934/2: Sectie B-6935. Huis en erf op de Heemsermarsch. Eigendom van gemeentebode Thijs Stad en echtgenote Aleida Pullen. Zij zijn op 19 november 1920 getrouwd te Heemse. In 1939 verkoop. Over op:

Prentbriefkaart van de Brink. Geheel links het sigarenmagazijn en leesbibliotheek ‘De Brink’ van Thijs Stad.

Legger 10876/1: Sectie B-6935. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Jan Kremer en echtgenote Margje de Vries. In 1945 splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1945 (sectie B-7531).

Legger 10876/2: Nieuwe sectie B-7531. Huis en erf. In 1946 hermeting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1946 (sectie O-432).

Legger 10876/4: Nieuwe sectie O-432. Huis en tuin. In 1952 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:

Het sigarenmagazijn van Jan en Margje Kremer. Naast de verkoop van sigaretten, sigaren, tabak en snoepgoed hadden ze een kleine leesbibliotheek, waar men boeken kon lenen (fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).

Legger 10876/5: In 1967 verkoop deel van perceel aan de gemeente Hardenberg.

Kadastrale hulpkaart, anno 1967 (sectie O-1034).

Legger 10876/7: Nieuwe sectie O-1034. Huis en tuin. In 1967 verkoop aan de gemeente Hardenberg. Over op:

Geheel links het woon-/winkelhuis van de fam. Kremer op De Brink. In het midden het woonhuis van de fam. Hiddink en rechts het woonhuis ‘InHeems’.

Legger 14300/1370: Sectie O-1034. Huis en tuin. Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1969 sloping en vereniging van percelen (om plaats te maken voor de ontsluiting van het Meeuwenplein). Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie O-1190).

Legger 16020/1: Nieuwe sectie O-1190. Bouwterrein. Eigendom van aannemer J.W. Hamhuis. In 1971 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor de bouw van een nieuw woonhuis. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1973 (sectie O-1190).

Legger 16020/2: Sectie O-1190. Huis en erf. In 1976 verkoop. Over op:
Legger 17685/1: Sectie O-1190. Huis en erf. Eigendom van slager H. Roozeboom en echtgenote G. Ottens. In 1981 vereniging van percelen. Over op:
Legger 17685/3: Nieuwe sectie O-2000. Huis en erf aan de Brink 21.