de Conciërgewoning

Kadastrale hulpkaart, anno 1912 (het onbebouwde perceel sectie B-6534).

Legger 4172/10: Sectie B-6534. Weiland op de Heemsermarsch. Eigendom van koopman Frederik Heetderks van Munster te stad Hardenberg. In 1921 werd het perceel verkocht. De gemeente Ambt Hardenberg was de nieuwe eigenaar. Op het perceel werd in 1922 een Landbouwwinterschool gebouwd en een conciërgewoning gerealiseerd. De aanbesteding voor de bouw van de school en conciërgewoning had plaats op 6 mei 1922. De laagste inschrijver bleek de firma W. Dorgelo uit De Krim voor een bedrag van 57.990 gulden.

Kadastrale veldwerkkaart, d.d. 17 november 1922.
Kadastrale hulpkaart, anno 1923 (sectie B-6534). Rechts naast de Landbouwwinterschool staat de conciërgewoning.

Legger 428/352: Sectie B-6534. Huis, school en tuin. In 1927 stichting. Over op:
Legger 428/381: Sectie B-6534. Huis, school, huis en tuin op de Heemsermarsch. In 1928 bijbouw. Over op:
Legger 428/386: Sectie B-6534. Huis, school, huis en tuin. In 1929 ruiling en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart van ’t gebied tussen ’t Oelenveer en de Vecht, anno 1929 (sectie B-6534).
Kadastrale hulpkaart, anno 1929 (sectie B-6991).

Legger 428/396: Nieuwe sectie B-6991. Twee huizen, school en weiland op de Heemsermarsch. In 1930 inwendige verbouw. Over op:
Legger 428/403: In 1932 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1932 (sectie B-6991).

Legger 428/427: Sectie B-6991. Drie huizen, school en erf. In 1933 verkoop, ruiling en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1933 (sectie B-7094).

Legger 428/440: Nieuwe sectie B-7094. Drie huizen, school en erf op de Heemsermarsch. In 1946 hermeting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1946 (sectie O-433).

Legger 428/692: Nieuwe sectie O-433. Drie huizen, school en erf aan de Brink. In 1956 verkoop en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1956 (sectie O-835).

Legger 428/878: Sectie O-835. Drie huizen, school en erf aan de Brink. In 1964 vernieuwing van legger. Over op:
Legger 14300/320: In 1966 sloop. Over op:
Legger 14300/1120: Sectie O-835. Twee huizen, school en erf. In 1967 splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1967 (sectie O-835)
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1976 (sectie O-1542).

Legger 17568/2: Sectie O-1542. Huis, tuin, erf en hokken. Eigendom van kantinebeheerder Jantinus Meppelink. In 1976 verkoop. Over op:
Legger 18065/1: Eigendom van aannemer H. Pater te Erica. In 1976 verkoop. Over op:
Legger 14922/8: Huis, hokken, tuin, garage en erf. Eigendom van slager Johan Kornelis Reinink en echtgenote Hendrika Schuring.