de Calicotsweverij van Kars Bruins

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 bestond dit bewuste perceel nog uit onbebouwde broekgrond. Het werd geregistreerd op legger 134 als sectie B-502, eigendom van de marke van Heemse en Collendoorn.

Op 26 februari 1836 stemde de gemeenteraad van Ambt Hardenberg in met de bouwplannen van ondernemer Jan Bruins uit Heemse om een lokaal voor het weven van calicots op te richten ten behoeve van zijn 16-jarige zoon Kars. Het duurde even, maar op 10 mei 1838 werd met instemming van de Domeinen de bouwvergunning verleend door de Parmenente Commissie uit het Amortisatie Syndicaat. Het ging om de bouw van een lokaal voor een snelweverij, ten noorden van de Toldijk of Dominialen weg, ongeveer 20 ellen (20 meter) ten westen van de brug voor de stad Hardenberg. Deze calicotsweverij was een van de eerste, zo niet de allereerste, ‘fabriek’ in onze regio. Over de geschiedenis van deze onderneming leest u meer in deze speciale bijdrage.

In 1842 splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1842 (sectie B-1603). Het langgerekte pand betreft de calicotsweverij.

Legger 62/38: Sectie B-1603. Fabriek. Eigendom van Vrederechter Jan Bruins te Heemse.
Legger 1296/4: Sectie B-2908. Woonhuis en fabriek. Eigendom van Jan Bruins. In 1857 verkoop deel van het perceel aan Jan Assies. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1857 (sectie B-2908).

Legger 1296/21: Huis, erf en bergplaats op de Brink.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 28 september 1860.

In 1861 boedelscheiding. Over op:
Legger 1880/2: Eigendom van Kars Bruins, fabrikant. In 1864 expiratie gebouwd. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1866 (sectie B-4648).
Kars Bruins (1820-1901).

Legger 1880/3: Nieuwe sectie B-4648. Huis en erf. In 1868 afgebrand.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 1 juni 1868.

Nog datzelfde jaar, in december, vernielde een storm de calicotsfabriek:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 11 december 1868.

Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1868 (sectie B-4769).
Deze tekening is gemaakt t.b.v. de aankoop van Domeingrond in december 1868. Op de plattegrond schreef de landmeter boven het huis (A) van Kars Bruins: Zie brief ontv. 30 Jan. 1847 en schetstekening. Dit moet het terrein zijn tot welke bebouwing J. Bruins bij missive van 10 mei 1838 vergunning kreeg en moet begrepen zijn in de 70 strekkende el die hij 1845 verzocht te kopen. Gebouw A is de in 1840 gebouwde weverij. Pand B de nieuwe fabriek. C het deel dat Assies heeft gekocht (waar later drukkerij Olthoff gevestigd was). D is het nieuwe huis van Kars. Aan de Vecht bij de brug was de tapperij van Boers (F).

Legger 1880/6: Nieuwe sectie B-4769. Weiland. In 1868 stichting nieuw huis. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1869 (sectie B-4821).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1869.

Legger 1880/7: Nieuwe sectie B-4821. Huis en erf. In 1873 verkoop. Over op:
Legger 3196/2: Eigendom van koopman Harm Jans Meijboom en echtgenote Femmigje Tuin te Meppel. Huisnr. A-2. In 1876 verval vrijdom. Over op:
Legger 3196/5: In 1876 verkoop.

Het nog vrij nieuwe pand was kennelijk in gebruik bij Dirk Rutger van Urk als logement. Dat blijkt althans uit een advertentie in de Zwolsche Courant. Op 2 oktober 1879 begon de openbare veiling van het Nieuwe Logement, met stal, zeer gunstig staande en liggende aan den Brink, in de onmiddellijke nabijheid van den Hardenberg. Logementhouder Dirk Rutger van Urk was in 1872 te Meppel getrouwd met Hilligje Meijboom, dochter van eigenaar Harm Meijboom.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 25 september 1876.

Bij de definitieve veiling op 16 oktober 1876 bleken bakker Carel Winoldus Hombrink en koopman Jan Nijman de hoogste bieders in gezamenlijkheid. Zij betaalden 2.865 gulden voor de drie gecombineerde kavels.

Legger 3674/2: Eigendom van bakker Carel Winoldus Hombrink en koopman Jan Nijman (ieder de helft).

Kadastrale hulpkaart, anno 1877 (sectie B-5385).

Legger 3674/5: Sectie B-5385. Huis en erf.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

In 1897 verkoop. Over op:
Legger 5223/3: Eigendom van gemeenteontvanger Hendrik Jan Grooters en echtgenote Stientje Zweers. Zij zijn op 15 januari 1876 getrouwd te Heemse. In 1897 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1897 (sectie B-5940).

Legger 5223/4: Nieuwe sectie B-5940. Huis en erf op de Brink. In 1912 redreskaart. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1912 (sectie B-6542).

Legger 5223/7: Nieuwe sectie B-6542. Huis en erf op de Heemsermarsch. In 1937 verkoop. Over op:
Legger 8172/6: Eigendom van Jan Grooters en Hendrikje Geerts Meester. Zij zijn op 27 augustus 1908 getrouwd in Den Ham. In 1937 werd het oude huis (het voormalige logement) afgebroken en werd een nieuwe woning gebouwd. Over op:
Legger 8172/7: Huis en erf, huis, schuur en tuin. In 1938 redres. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1938 (sectie B-6542).

Legger 8172/15: Sectie B-6542. Huis en erf, huis, schuur en tuin. In 1939 redres en vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1939 (sectie B-7317).

Legger 8172/17: Nieuwe sectie B-7317. Huis en erf. In 1945 redres grootte. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1945 (sectie B-7317).

Legger 8172/18: Sectie B-7317. In 1946 hermeting, sloop en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1946 (sectie O-442).

Legger 8172/20: Nieuwe sectie O-442. Huis en tuin. In 1952 afstand en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1952 (sectie O-792).

Legger 8172/21: Nieuwe sectie O-792. Huis en erf. In 1955 verkoop. Over op:
Legger 12611/1: Eigendom van dierenarts Tjibbe Sinnema, Heemse A-3 (later De Brink 1).

Tjibbe Sinnema was in 1920 geboren in Amsterdam. In 1947 kwam de dierenarts van Diever naar Hardenberg. Het jaar erop trouwde hij in Amersfoort met Ammie Wellensiek. Ze vestigden zich aanvankelijk aan de Stationsstraat. In 1955 verhuisden ze naar deze woning op de hoek van de Brink en de Heemsermarsweg.

In 1956 verbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1967 (sectie O-792).

Legger 12611/2: In 1968 verkoop. Over op:
Legger 10935/99: Eigendom van Verkeer en Waterstaat. In 1970 overboeking. Over op:

Op vrijdag 4 september 1970 werd het vroegere woonhuis van dierenarts Sinnema ‘gekraakt’ door leerlingen van een middelbare school. Het ‘oude’ pand moest worden geruimd om plaats te maken voor de verbreding van het winterbed van rivier de Vecht. De leerlingen waren het gebouw eenvoudig binnen gedrongen en hadden er vrolijk feest in gehouden…

Legger 15701/34: Eigendom van de Staat. In 1970 sloping…