Van der Velde (Brandweg 3)

De boerderij van de familie Van der Velde, anno 2008 (fotograaf: A.C.A. Pullen, Hardenberg)

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd dit perceel bouwland in Heemse geregistreerd onder sectie B no. 745 op legger 25 ten name van landbouwer Roelof Bolks.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 25/6: Sectie B-745. Bouwland. Eigendom van landbouwer Roelof Bolks. In 1840 ruiling. Over op:
Legger 201/12: Eigendom van landbouwer Albert Kromhof te Heemse. In 1841 splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1842 (sectie B-1615).

Legger 650/2: Nieuwe sectie B-1615. Huis en erf. Eigendom van Albert Kromhof en mede-eigenaar. In 1849 verkoop. Over op:
Legger 926/2: Eigendom van landbouwer Evert Gerrits en mede-eigenaren. In 1869 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 586/10: Eigendom van Evert Gerrits en echtgenote Geertruida Doezeman. Evert overleed op 4 januari 1869 en Geertruida op 9 december 1873, resp. 57 en 60 jaren oud.

Notaris J.G. Troost begon op 29 januari 1874 met de eerste openbare veiling van onroerende goederen, op verzoek van:
– landbouwer Klaas Hubers te Lutten (voor zich en als vader en voogd voor zijn minderjarige kinderen Willemina, Everdina, Johanna, Hendrikje en Geertruida Hubers, gesproten uit zijn huwelijk met Evertje Gerrits)
– landbouwer Evert Kleinjans te Heemserveen en echtgenote Annigje Gerrits
– landbouwer Derk Jan Kleinjans te Heemserveen en echtgenote Zwaantje Gerrits
– landbouwer Gerrit Hendrik Gerrits te Heemse.
Allen erfgenamen van Evert Gerrits en Geertruida Doezeman.
Het eerste kavel dat in veiling werd gebracht, betrof een huis en erf met schuur en daarbij liggend bouwland, kadaster sectie B nummer 1615. Het werd ‘ingezet’ door landbouwer Derk Jan Waterink te Heemse voor 750 gulden, maar verbleef aan Hendrik Haandrikman te Gramsbergen voor 925 gulden. Veertien dagen later, op 12 februari vond de definitieve toewijzing plaats, waarbij genoemde Derk Jan Waterink het bod verhoogde tot 975 gulden. Uiteindelijk werd het kavel in combinatie met kavel 2 verkocht aan Derk Jan Waterink te Heemse voor 1256 gulden (aktenr. 107, scan 45).

Legger 2942/5: Sectie B-1615. Huis, erf en schuurtje. Eigendom van landbouwer Derk Jan Waterink te Heemse. Huisnr. A-81. In 1893 stichting. Over op:
Legger 2942/40: In 1894 vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1894 (sectie B-5904).
Zgn. ‘sluitsteen’, met de initialen van Seine van der Velde en Geesje Waterink en het jaartal 1895.

Legger 2942/43: Nieuwe sectie B-5904. Huis, schuur en bouwland. In 1896 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1896 (sectie B-5904).

Legger 2942/44: In 1909 boedelscheiding. Over op:
Legger 6858/25: Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Waterink, weduwnaar van Geesjen Uelderink. Zij zijn op 16 augustus 1895 getrouwd in Heemse. Geesjen was op 7 september 1906 gestorven aldaar. In 1916 vernieuwing. Over op:
Legger 6858/34: Huis, schuren en bouwland. In 1926 stichting. Over op:
Legger 6858/36: Huis, stookhuis, schuur en bouwland. In 1931 verkoop, stichting en redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1931 (sectie B-7008).

Legger 6858/38: Nieuwe sectie B-7008. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1934 stichting. Over op:
Legger 6858/39: In 1939 verbouw. Over op:
Legger 6858/42: In 1940 boedelscheiding. Over op:
Legger 10254/16: Eigendom van landbouwer Seine van der Velde en echtgenote Geesje Waterink. Zij zijn op 14 mei 1920 getrouwd in Heemse. In 1944 inwendig verbouwd. Over op:
Legger 10254/23: In 1955 verbouw. Over op:
Legger 10254/28: In 1962 hermeting. Over op:
Legger 10254/30: In 1966 onteigening deel van perceel. Over op:

Legger 10254/35: Nieuwe sectie B-7936. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1966 boedelscheiding. Over op:
Legger 14715/9: Eigendom van J. van der Velde aan de Brandweg 3.

Voorgevel van de boerderij, anno 2008 (fotograaf: A.C.A. Pullen, Hardenberg)