Bandelsteeg 4

Legger 4224/3: Sectie B-1436. Bouwland op de Heemser Esch. Eigendom van dienstknecht Jan Zweers te stad Hardenberg (later landbouwer te Heemse). Hij trouwde op 17 maart 1882 te Stad Hardenberg met Zwaantjen Ballast uit Collendoorn.

Op 8 november 1882 verleed notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Jan Zweers te Heemse. Deze verklaarde 665 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan mej. Geziena Christina Waalman, de weduwe van apotheker Marthanus Petrus Escher te stad Hardenberg. Als onderpand voor de lening verbond hij zijn vastgoed te Heemse, waaronder het perceel bouwland, sectie B-1436, met het daarop gestichte huis, hetwelk nog niet gekadastreerd is (aktenr. 2265).

Kadastrale hulpkaart, anno 1883 (sectie B-5612).

Legger 4224/10: Nieuwe sectie B-5612. Huis. In 1884 verval vrijdom. Over op:
Legger 4224/11: In 1897 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 4557/16: Eigendom van landbouwer Jan Zweers en echtgenote Zwaantje Ballast. In 1898 bijbouw. Over op:
Legger 4557/21: Sectie B-5612. Huis en schuur. In 1899 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1899 (sectie B-5981).

Legger 4557/24: Nieuwe sectie B-5981. Huis en bouwland. In 1907 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1908 (sectie B-5981).

Legger 4557/32: Sectie B-5981. Huis, schuur en bouwland. In 1908 stichting. Over op:
Legger 4557/33: Sectie B-5981. Huis, schuur, bouw- en weiland.

Salland’s Volksblad, 14 april 1911:
Heemse. Vrijdagavond 7 april omstreeks 5 uur brandde de woning met schuur van J. Zweers op den Norden tot den grond toe af. Van den inboedel kon zoo goed als niets gered worden: een geit en eenige kippen kwamen in de vlammen om. Huis en inboedel waren, hoewel laag, verzekerd.

Nog in 1911 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor herbouw. Over op:
Legger 4557/37: In 1912 herbouw en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1912 (sectie B-5981).

Legger 4557/38: Sectie B-5981. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1919 boedelscheiding. Over op:
Legger 8053/12: Eigendom van Jennigje Zweers en echtgenoot Jan Breukelman Gzn. In 1966 verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1966 (sectie B-7887).

Legger 8053/33: Nieuwe sectie B-7887. Huis, schuren, gras- en bouwland. In 1966 verkoop. Over op:
Legger 14337/11: Eigendom van landbouwer Hendrik Breukelman. In 1970 stichting. Over op:
Legger 14337/17: In 1981 opgenomen in de ruilverkaveling. Bandelsteeg 4.