Sectie A-155 (Voorstraat 28)

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd dit huis en erf geregistreerd als sectie A-155, op legger 198a, ten name van schipper Berend Zweers J.H.zn. en echtgenote Jennegien Zweers. Zij waren op 4 februari 1814 getrouwd te Hardenberg. Berend Zweers overleed op 8 december 1834 in de Voorstraat no. 64.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832. Sectie A-155, gelegen tussen Groote Straat en de Gansestraat.

Legger 198a/1: Sectie A-155. Huis en erf.

Bij notariële akte van 18 juni 1838 (aktenr. 1295, scan 101 e.v.), verleden door notaris Antoni van Riemsdijk, ruilde weduwe Jennegien Zweers-Zweers het door haar bewoond en gebruikt wordende huis en erf, gekwoteerd numero vierenzestig, staande en gelegen in de Voorstraat, zuidzijde, tusschen die van Gerrit Jan Pruim en van Roelof Vasse, van achteren uitkomende in de Gansestraat en op de kadastrale plans sectie A onder numero 155 voorkomende ter grootte van 1 roede en 15 ellen, zijnde haar eigendom en aangekomen bij acte van scheiding omtrent de nalatenschap harer wijlen moeder Zwaane Tiebert, vooroverleden huisvrouw van haren nu meede wijlen vader Engelbertus Zweers, met het woonhuis van Israël en Betje de Bruin. Dat huis stond achter de kerk en was kadastraal bekend als sectie A numero 166.

Legger 23a/3: Eigendom van koopman Israël de Bruin en Billa Hartog (Betje) Cohen. Zij waren op 22 april 1830 getrouwd te stad Hardenberg. In 1840 verkoop. Over op:
Legger 249/3: Eigendom van Roelof Westerman en echtgenote Gesina Scholten. Zij waren op 8 juli 1831 getrouwd te Heemse. In 1869 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 266/7: Eigendom van Roelof Westerman en echtgenote Gesina Scholten. Huisnr. A-113. Roelof Westerman overleed op 21 september 1878 en werd vier dagen later begraven op kerkhof Nijenstede te Hardenberg. In 1879 verkoop. Over op:

[……. hiaat ivm fout in kadastrale registratie (legger Ambt Hardenberg is gekoppeld i.p.v. Stad Hardenberg …….]

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881.

Legger 647/14: Sectie A-155. Huis en erf. Huisnr. A-113. Eigendom van Hendrik Wevers, landbouwer te Baalder, en van Aaltjen Waterink, weduwe van Frederik Wevers te Baalder. In 1902 verkoop. Over op:
Legger 902/29: Sectie A-155. Huis en erf. Huisnr. A-113. Eigendom van koopman, bakker en winkelier Herman Bruins te stad Hardenberg. In 1903 verbouwing. Over op:
Legger 902/30: In 1914 boedelscheiding. Over op:
Legger 2030/1: Sectie A-155. Huis en erf. Huisnr. A-113. Eigendom van arts Gerhard Bruins te stad Hardenberg. In 1917 verkoop. Over op:
Legger 2120/1: Sectie A-155. Huis en erf. Eigendom van Levi Salomon Meijler en Salomon Gerson Meijler, vleeschhouwers te Vriezenveen. In 1920 verkoop. Over op:

Salland’s Volksblad, 24 september 1920.

Legger 2245/1: Sectie A-155. Huis en erf. Eigendom van drogist Hein Vrielink en echtgenote Hilligje Kroeskop. De gemeente stad Hardenberg verleende in 1920 een bouwvergunning voor wijziging van de voorgevel en indeling van de woning, onder architectuur van de firma K.A. Hakkert te Dedemsvaart. Huisnr. A-113. In 1935/1936 vond sloop en herbouw van het woon-/winkelhuis plaats. Over op:
Legger 2245/2: Hein Vrielink overleed op 8 december 1944 te stad Hardenberg. Weduwe Hilligje Kroeskop hertrouwde op 19 november 1947 met Willem Siebert. In 1954 boedelscheiding. Over op:
Legger 3382/1: Sectie A-155. Huis en erf aan de Groote Straat. Eigendom van drogist Frederik Gerrit Vrielink en echtgenote Geziena Langius (Voorstraat 28). In 1963 verkoop. Over op:
Legger 3724/1: Sectie A-155. Huis en erf (01.15 are). Eigendom van textielhandelaar Engbert Baarslag (geb. 16-05-1922) en echtgenote Jantje Godeke te Voorstraat 28 (zij waren voorheen gevestigd aan de Burgemeester Schuitestraat 26), handelend onder de naam Het Wolpaleis. In mei 1963 openden ze hun winkel aan de Voorstraat. In 1969 hermeting. Over op:

De Toren, 5 november 1964.

Legger 3724/3: Sectie A-155. Huis en erf (01.25 are). In 1977 vond nog een verbouwing plaats.