Wolbink aan ’t kanaal

Legger 928/3: Sectie C-1075. Heide. Eigendom van Albert Wolbink en Berendina Schuldink. Zij zijn op 11 oktober 1872 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1873 stichting en ontginning. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1873 (sectie C-1084).

Legger 928/4: Nieuwe sectie C-1084. Huis. Huisnr. B-36a. In 1880 expiratie vrijdom. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1882 (sectie C-1164).

Legger 928/9: Nieuwe sectie C-1084. Huis.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 11 augustus 1881.

In 1882 herbouw. Over op:
Legger 928/10: Nieuwe sectie C-1164. Huis op de Nieuwe Burgerkampen. In 1883 verval vrijdom. Over op:

Notarieel archief, toegang 122, inv.nr. 2197:
10 november 1888
Albert Wolbink, landbouwer aan het kanaal onder de gem. Stad Hardenberg, verklaarde ter leen ontvangen te hebben van Hendrik Smit, landeigenaar te Wilsum in Pruissen, een som van 1200 gulden. Hypotheek op een huis met bouwland, hooiland en heidegrond, staande en gelegen onder Stad Hardenberg en kadastraal bekend in sectie A-598 en C-1074, 1165, 1169, 1170 en 1164, tezamen groot 5 hectare, 39 aren en 50 centiaren.

In 1899 verkoop. Over op:
Legger 1580/2: Eigendom van landbouwer Berend Jan Edelijn en Jennigjen Schepers. Zij zijn op 10 mei 1894 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1901 verval vrijdom. Over op:
Legger 1580/7: In 1909 stichting en vereniging. Over op:
Legger 1580/17: Sectie C-1164. Huis, schuur en erf. In 1910 vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie C-1338).

Legger 1580/19: Nieuwe sectie C-1338. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1925 bijbouw. Over op:
Legger 1580/20: In 1952 boedelscheiding. Over op:
Legger 3324/8: Eigendom van landbouwer Hendrik Edelijn en Roelofje Kollen. In 1961 verkoop. Over op:
Legger 2930/586: Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1961 vereniging en sloping.