Wolbink aan de Hoogenweg

Legger 695/1: Sectie B-237. Heide. Eigendom van arbeider Egbert Hamberg. In 1865 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1865 (sectie B-726).

Legger 695/7: Nieuwe sectie B-726. Huis en erf in de Volle Uren. In 1868 verkoop. Over op:
Legger 825/5: Eigendom van broodbakker Hermannes Hurink. In 1870 verkoop. Over op:
Legger 872/2: Sectie B-726. Huis en erf en grasgrond. Eigendom van landbouwer Albertus Wolbink en echtgenote Johanna van der Haar. Zij zijn op 24 december 1862 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. C-16. In 1883 verval vrijdom. Over op:
Legger 872/11: Huis en erf. C-16. In 1898 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1898 (sectie B-1243).

Legger 872/16: Nieuwe sectie B-1243. Huis, schuur en bouwland. In 1903 stichting. Over op:
Legger 872/17: Huis, schuur en bouwland. In 1904 sloop en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1904 (sectie B-1243).

Legger 872/18: Huis en bouwland. In 1906 verkoop.

Salland’s Volksblad, 16 februari 1906.

Over op:
Legger 1790/8: Eigendom van Jan Hendrik Ravekes en Hermina Kosters. Zij zijn op 8 december 1892 getrouwd in Stad Hardenberg. In 1935 verbouw, redres en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1935 (sectie B-1587).

Legger 1790/16: Nieuwe sectie B-1587. Twee huizen, schuur, erf en weiland aan de Hoogenweg. In 1949 boedelscheiding. Over op:
Legger 3230/11: Eigendom van Evert Ravekes en zus Johanna Ravekes aan de Hoogenweg 26. In 1951 verbouw woning. Over op:
Legger 3230/13: In 1960 verbouw woning. Over op:
Legger 3230/15: In 1971 verbouw. Over op:
Legger 3230/16: In 1976 splitsing. Over op:
Legger 3230/18: Sectie B-1587. Huis, schuur, erf en weiland. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling.