Sectie A-84 (Oosteinde 24)

Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 97 als sectie A-84 (huis en erf), eigendom van de erfgenamen van schipper Willem Middendorp.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (Sectie A-84).

Legger 97/1: Sectie A-84. Huis en erf. Eigendom van de op 18 juni 1831 overleden schipper Willem Middendorp, weduwnaar van Henrica van der Heide. Erfgenamen waren zoon Jan Middendorp en echtgenote Matta Baarslag. Zij waren op 25 oktober 1823 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1859 boedelscheiding. Over op:
Legger 477/1: Sectie A-84. Huis en erf. Eigendom van Frederik Middendorp en echtgenote Willemiena Hamberg. Zij zijn op 16 mei 1857 getrouwd te Stad Hardenberg. Frederik Middendorp overleed op 18 juni 1866 te Stad Hardenberg. De eigendom verviel op dochter Mattha Middendorp en echtgenoot winkelier Herbert Anton Meijer. Zij zijn op 6 november 1880 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. A-70 en A-71.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-84).

In 1898 verkoop. Over op:
Legger 1532/1: Sectie A-84. Huis en erf. Eigendom van koopman Herbert Anton Meijer en Martha Middendorp. In 1902 stichting en bijbouw. Over op:
Legger 1532/3: Sectie A-84. Huis, schuur en erf. In 1911 bijbouw en redreskaart. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2285)
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2285).

Legger 1532/5: Nieuwe sectie A-2285. Huis, schuur en erf. In 1938 verkoop. Over op:
Legger 2857/1: Sectie A-2285. Huis, schuur en erf. Eigendom van groentehandelaar Herbert Anton Meijer Fzn. In 1938 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor sloop van het bestaande en bouw van een nieuw woon-/winkelhuis. Over op:
Legger 2857/2: In 1951 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 2857/3: In 1960 bijbouw. Over op:
Legger 2857/4: In 1965 verkoop klein deel van perceel. Over op:
Legger 2857/5: Nieuwe sectie A-3811. Huis, erf en pakhuis. In 1971 verkoop. Over op:
Legger 4109/1: Sectie A-3811. Eigendom van groentehandelaar Frederik Meijer. In 1975 verkoop klein deel van perceel. Over op:
Legger 4109/2: Nieuwe sectie A-4575. Huis, winkel en erf. In 1976 verbouw. Over op:
Legger 4109/3: Winkelhuis. Oosteinde 24. Groenten-, fruit- en notenzaak.

In 1989 begon Freek Meijer een Jamin Verwenwinkel in het woongedeelte van het pand. De heer Groot Karsijn nam de groentewinkel over en vestigde zich in 1995 op Oosteinde 30a. Op 4 maart 1995 begon de familie Meijer met een lingeriezaak.