Sectie A-6 (nu Voorstraat 55)

Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 58 als sectie A-6 ten name van de erfgenamen van Jan Holtman.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-6).

Kadastrale geschiedenis:
Legger 58/1: Sectie A-6. Huis en erf. Eigendom van de erfgenamen van Jan Holtman. In 1853 verkoop. Over op:
Legger 379/1: Eigendom van timmerman Petrus Johannes Hofstede en echtgenote Hermine Valkman. Zij zijn op 14 maart 1851 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1859 verval vrijdom. Over op:
Legger 379/2: In 1866 verkoop. Over op:
Legger 393/16: Eigendom van koopman Simon Bromet. In 1869 verkoop. Over op:
Legger 754/3: Eigendom van manufacturier Gerrit Jan Meijer te Den Ham. In 1871 verkoop. Over op:
Legger 562/9: Eigendom van koperslager Arnoldus Sierink en echtgenote Lammigje Thomas. Zij zijn op 12 oktober 1855 getrouwd te Zwolle. Huisnr. A-4. In 1876 vereniging met naastgelegen perceel sectie A-4. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1876 (sectie A-1407).

Legger 562/10: Nieuwe sectie A-1407. Huis en erf. Huisnrs. A-3 en A-4.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-1485).

In 1882 aanwas. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1882 (sectie A-1485).

Legger 562/12: Nieuwe sectie A-1485. Huis en erf. In 1885 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 790/15: Eigendom van koperslager Arnoldus Sierink. In 1891 vereniging van percelen (samengevoegd met het achtergelegen kadastrale perceel sectie A-5). Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1890 (sectie A-1590).

Legger 790/21: Nieuwe sectie A-1590. Huis en erf. In 1901 boedelscheiding. Over op:
Legger 1626/8: Eigendom van koopman Gerhardus Egbertus Sierink en echtgenote Johanna Gesina Rolleman. Zij zijn op 4 november 1892 getrouwd te Heemse. In 1901 stichting en aanwas. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1901 (sectie A-1721).

Legger 1626/9: Nieuwe sectie A-1721. Huis, schuren en erf. In 1907 hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1907 (sectie A-2131).

Legger 1626/14: Nieuwe sectie A-2131. Huis, schuren en erf. In 1908 herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1909 (sectie A-2131).

Legger 1626/15: Huis en erf. In 1909 verkoop. Over op:
Legger 1890/1: Eigendom van gemeenteontvanger Gerhard Willem Elinardo Frijling en echtgenote Johanna Hendrika Eckhardt. Zij zijn op 10 augustus 1899 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1910 gedeeltelijke sloop. Over op:
Legger 1890/2: Huis en erf. In 1910, verkoop, sloop en stichting. Over op legger 1826/3 en 1547/6.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1910 (sectie A-2208 en A-2209).

Legger 1826/3: Nieuwe sectie A-2208. Huis en erf. Eigendom van Gerhardus Egbertus Middendorp en echtgenote Egberdina Schuurman. In 1911 bijbouw en redres. Over op legger 1826/4.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2260).

Legger 1826/4: Nieuwe sectie A-2260. Huis en erf. In 1922 verkoop deel van perceel. Over op legger 2305/1.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1922 (sectie A-2442).

Legger 2287/1: Sectie A-2442. Huis en erf. Eigendom van koperslager Jan Sierink en echtgenote Grietje Vasse. In 1928 stichting. Over op legger 2287/2.
Legger 2287/2: Huis, schuur en erf. In 1930 ruiling. Over op legger 1629/12.
Legger 2305/1: Sectie A-2442. Huis en erf. Eigendom van blauwverver en winkelier Gerhardus Egbertus Middendorp. In 1922 rectificatie-verklaring. Over op legger 2287/1:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1932 (sectie A-2659).
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2658 en A-2659).

Legger 2660/1: Nieuwe sectie A-2659. Huis, garage en erf. Eigendom van Johanna Hendrika Eckhardt, weduwe van Gerhard Willem Elinardo Frijling, echtgenote van Hendrik Jan Kattenwinkel. In 1932 redres. Over op legger 2660/2.
Legger 2660/2: Sectie A-2659. Huis, garage en erf. In 1934 verkoop. Over op legger 2728/1:
Legger 2728/1: Eigendom van medicinae doctorandus Johan Willem Brinkman. In 1935 vereniging van percelen. Over op legger 2728/2.
Legger 2728/2: Nieuwe sectie A-2757. Huis en erf. In 1936 stichting. Over op legger 2728/3.
Legger 2728/3: In 1936 verkoop. Over op legger 2806/1.
Legger 2806/1:
Legger 3592/1: Eigendom van gemeenteontvanger Zwaantinus Middendorp. In 1961 verkoop en redres. Over op legger 3534/2 en 3592/5 en 6.
Legger 3534/2: Nieuwe sectie A-3497. Huis, erf en tuin. Eigendom van kleermaker/manufacturier Frederikus Bosch. In 1961 gedeeltelijk vernieuwd.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie A-3792).