Sectie A-41

Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 85 als sectie A-41 (huis en erf), eigendom van dagloner Jan Harm Lippinkhof.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-41).

Legger 85: Sectie A-41. Huis en erf. Eigendom van Anne Marie Bekman, de weduwe van daghuurder Jan Herm Lippinkhof die op 29 december 1829 overleden was. Na het overlijden van Anne Marie, op 29 december 1856, verviel de eigendom op de drie kinderen: Hermiena, Gerrit Jan en Hendrikjen.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-41).

In 1884 verkoop. Over op:
Legger 393/27: Eigendom van koopman Simon Bromet en echtgenote Marianne Joles. Huisnrs. A-35 en A-36. In 1886 herbouw. Over op legger 393/28 en 393/29.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1887 (sectie A-1522 en A-1523).

Legger 393/28: Nieuwe sectie A-1522. Huis en erf. In 1888 boedelscheiding. Over op legger 1296/7.
Legger 393/29: Nieuwe sectie A-1523. Huis. In 1888 boedelscheiding. Over op legger 1296/8.
Legger 1296/7: Eigendom van koopman Samuel Joles Bromet en mede-eigenaren. In 1921 successie. Over op legger 1631/10.
Legger 1296/8: Eigendom van idem. In 1921 successie. Over op legger 1631/11.
Legger 1631/10: Eigendom van koopman Jonas Bromet. Hij overleed op 24 augustus 1920, waardoor het eigendom verviel op zus Mietje Bromet. Zij verkocht haar bezittingen in 1924.
Legger 1361/11: Eigendom van idem. In 1924 verkoop.

De gemeente Stad Hardenberg was de nieuwe eigenaar van de twee kadastrale percelen en liet de opstallen in 1925 slopen ten behoeve van de vergroting van het marktterrein. In de raadsvergadering van 19 juni 1924 was besloten tot de aankoop van de terreinen van mej. Bromet.

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1925 (sectie A-2504.
Fragment van kadastrale minuutkaart anno 1932.