Sectie A-4 (Voorstraat 55)

Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 136 als sectie A-4 ten name van de weduwe van kastelein Derk Jan Santman.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-4).

Kadastrale geschiedenis:
Legger 136/1: Sectie A-4. Stal en erf. Eigendom van Berendina Rustenberg, weduwe van kastelein Derk Jan Santman. Hij was op 21 december 1826 overleden te stad Hardenberg. In 1835 volgde een boedelscheiding. Over op:
Legger 228/1: Stal en erf. Eigendom van de ongehuwde Jan Santman D.J.zn, distributeur der brievenposterij. In 1848 verkoop. Over op:
Legger 322/1: Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Timmerman. In 1860 volgde een boedelscheiding. Over op:
Legger 496/1: Eigendom van Jan Harm Timmerman, landbouwer te stad Hardenberg. In 1866 verkoop. Over op:
Legger 754/1: Eigendom van manufacturier Gerrit Jan Meijer. In 1867 verandering van bestemming. Over op:
Legger 754/2: Sectie A-4. Huis en erf. In 1871 verkoop. Over op:
Legger 562/8: Sectie A-4. Huis en erf. Eigendom van koperslager Arnoldus Sierink. Huisnr. A-3. In 1876 vereniging van percelen; samenvoeging van sectie A-4 en A-6. Voor verdere geschiedenis zie sectie A-6.