Sectie A-222 (Voorstraat 38/40)

Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 129 als sectie A-222 ten name van medicinae doctor Antoni van Riemsdijk.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-225).

Legger 129/5: Sectie A-222. Huis en erf. Eigendom van medicinae doctor Antoni van Riemsdijk en echtgenote Anna Charlotte Soeters. Van Riemsdijk was ook notaris en burgemeester. Hij overleed op 31 maart 1840 in zijn huis aan de Voorstraat no. 124. Weduwe Van Riemsdijk-Soeters stierf het jaar erna, op 26 juni 1841, in huisnr. 148. In 1845 over op:
Legger 301/1: Eigendom van medicinae doctor Gerrit Willem van Riemsdijk en echtgenote Hermanna Henderika Crull. Zij zijn op 24 mei 1844 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1856 verbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1856 (sectie A-1146).

Legger 301/11: Nieuwe sectie A-1146. Huis en erf. Huisnr. A-123. Huis en erf met stal. In 1878 successie. Over op:
Legger 1105/5: Eigendom van Gerrit Willem van Riemsdijk en consorten.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-1146).

Gerrit Willem van Riemsdijk overleed op 28 februari 1891. In 1892 volgde successie. Over op:
Legger 301/38: Eigendom van weduwe Hermanna Henderika van Riemdijk-Crull. In 1904 verkoop.

Notaris Stuart verkocht het perceel aan de Voorstraat, bestaand uit een herenhuis, schuur en erf, groot 680 centiare, met een gevelbreedte van circa 28 meter, in opdracht van eigenaar Gerrit Willem van Riemsdijk te Hilversum. Uit onderzoek bleek dat het huis, daterend uit 1781, niet voor inrichting als postgebouw geschikt was; de ligging van het terrein bleek echter zeer gunstig. Na onderhandelingen werd het perceel voor 7000 gulden aangekocht door de P.T.T. Op 29 juli 1904 werd de notariële akte verleden.

Aan de Rijksbouwmeester werd op 27 september 1904 gevraagd een plan voor een nieuw postgebouw met ambtswoning te ontwerpen, waarbij met enige wijzigingen, onder meer wat de afmetingen van de bestellerskamer en van de wachtkamer aanging, het al goedgekeurde plan van het kantoor te Burgum (F.) kon worden gevolgd. Op 7 maart 1905 werd het door de Rijksbouwmeester vervaardigde plan E aan de minister ter goedkeuring gezonden. Deze verleende op 5 juli 1905 goedkeuring aan de bestedingsstukken. De aanbesteding had plaats op 2 augustus. De bouw, met inbegrip van het afbreken van het huis en de stal, werd gegund aan de laagste inschrijver, H. Aberson & Zn. uit Steenwijk, voor ƒ 21.630. Op 1 juni 1906 werd het nieuwe hoofdpostkantoor geopend.

De eerste directeur van het nieuwe postkantoor was Rudolf Hendrik Schuringa (geboren in het Groningse Wildervank). Hij kwam met zijn vrouw en tweejarig dochtertje vanuit Terneuzen naar Hardenberg. Schuringa gaf de eerste acht jaar leiding aan het nieuwe kantoor.

Over op:
Legger 1700/1: Eigendom van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefoon (P.T.T.). In 1905 onbelastbaarstelling. Over op:
Legger 1700/3: Sectie A-1146. Postkantoor en erf. In 1906 sloop en stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1906 (sectie A-2034).

Legger 1700/4: Nieuwe sectie A-2034. Postkantoor en erf aan de Grootestraat. Over op:

Oudtijds ingekleurde prentbriefkaart, met het nieuwe postkantoor op de locatie van het vroegere herenhuis van de familie Van Riemsdijk, ca. 1910.
Kadastrale hulpkaart, anno 1932 (Sectie A-2660).

Legger 1700/5: Nieuwe sectie A-2660. Postkantoor en erf.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2660).

In 1936 verkoop deel van perceel. Over op:

Het postkantoor, anno 1938.
Interieur van het postkantoor. Saillant detail is het bordje verboden te spuwen.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1936 (sectie A-2811).

Legger 1700/6: Nieuwe sectie A-2811. Postkantoor en erf. In 1950 splitsing. Over op legger 1700/17 en 1700/18.
Legger 1700/17: Nieuwe sectie A-3488. Postkantoor en erf.
Legger 1700/18: Nieuwe sectie A-3489. Drie huizen en erf.

Prentbriefkaart van de Voorstraat, met het postkantoor (Voorstraat 38/40).
Deze kleurendia toont o.a. het postkantoor aan de Voorstraat 38.