Sectie A-111 (v/h Oosteinde 9)

Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 204 als sectie A-111 (huis en erf), eigendom van landbouwer Derk Zweers J.H.zn.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (Sectie A-111).

Legger 204/3: Sectie A-111. Huis en erf. Eigendom van landbouwer en slager Derk Zweers J.H.zn. en echtgenote Cornelia van Bruggen. Zij zijn op 21 augustus 1791 getrouwd te Hardenberg. In 1852 boedelscheiding. Over op:
Legger 244/2: Sectie A-111. Huis en erf. Eigendom van Jan Hendrik Zweers Dzn. en echtgenote Hendrikjen Bijleveld. Zij zijn op 7 september 1822 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1862 verkoop. Over op:
Legger 515/1: Sectie A-111. Huis en erf. Eigendom van timmerman Zanderie Zweers en echtgenote Jennechien Goris. Zij zijn op 4 mei 1867 getrouwd te Stad Hardenberg. Sandrie Zweers overleed op 1 augustus 1871, waarna de eigendom verviel aan weduwe Jennechien Zweers-Goris. Huisnr. A-80. In 1879 splitsing en gedeeltelijke vernieuwing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart anno 1879 (Sectie A-1468).

Legger 1130/2: Nieuwe sectie A-1468. Huis en erf. Eigendom van schoenmaker Evert Jan Zweers en echtgenote Geertje Kedde. Zij zijn op 12 november 1868 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. A-71.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1468).

In 1889 verkoop. Over op:
Legger 1316/2: Sectie A-1468. Huis en erf. Eigendom van godsdienstonderwijzer Johannes Fredriks en echtgenote Lambertha Blomberg. Zij zijn op 4 augustus 1888 getrouwd te Zwartsluis. Huisnr. A-71.

Trouwfoto van Johannes Fredriks en Lambertha Blomberg, anno 1888.

In 1888 werd Johannes Fredriks door de hervormde kerk benoemd tot godsdienstonderwijzer; een functie welke hij bijna een halve eeuw zou vervullen. Fredriks hield bijbellezingen op het platteland en liep er voor naar Bergentheim, Kloosterhaar, Radewijk, Baalder, Brucht en Ebbenbroek. Ook bezocht hij daar zijn zieke gemeenteleden en begeleidde hij hen op het sterfbed.

In 1889 herbouw. Over op:
Legger 1316/4: Sectie A-1468. Huis en erf. Huisnr. A-71. In 1890 herbouw. Over op:
Legger 1316/5: Nieuwe sectie A-1579. Huis en tuin. Huisnr. A-71. In 1896 bijbouw. Over op:
Legger 1316/6: In 1897 bijbouw. Over op:

Prentbriefkaart van ’t Oosteinde, ca. 1910. Rechts het in 1890 nieuw gebouwde huis van van de familie Fredriks en erachter staat de op vrijdag 2 januari 1903 plechtig ingewijde nieuwe synagoge.

Legger 1316/7: In 1920 redreskaart. Over op:

Prentbriefkaart van het Oosteinde anno 1923. Links is net een stuk van de gevel van het huis van de fam. Fredriks te zien.

Legger 1316/15: Nieuwe sectie A-2410. Huis en bouwland. In 1926 inwendig vertimmerd. Over op:

Het Gebouw voor Christelijke Belangen aan het Oosteinde, anno 1928. Links de woning van de familie Fredriks en daarnaast de synagoge.
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2410).
Godsdienstonderwijzer Johannes Fredriks (1856-1935).

Talrijk waren de functies die Fredriks nog vervulde naast zijn ambt als godsdienstonderwijzer. Zo was hij voorzitter van de Commissie tot wering van schoolverzuim, vanaf de oprichting in 1915 voorzitter van de woningbouwvereniging ‘Concordia’, secretaris-penningmeester van de Nationale Geheelonthoudersvereniging Hardenberg-Heemse, voorzitter van de jongelingsvereniging Nehemia, bestuurslid van de vereniging Het Groene Kruis en permanent feestleider op de jaarfeesten van de Jongelings- en Meisjesverenigingen. Fredriks werd in 1933 onderscheiden met de gouden eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

Rouwkaart bij het overlijden van Johannes Fredriks (1856-1935).
Het woonhuis van de familie Fredriks aan het Oosteinde, met geheel links de zijmuur van de synagoge.

Legger 1316/16: In 1950 boedelscheiding. Over op:
Legger 3233/1: Sectie A-2410. Huis en bouwland. Eigendom van de drie ongehuwde zussen: naaister Hermina Fredriks, Jeltje Fredriks en naaister Hendrika Lamberta Fredriks.

De krant De Vechtstreek van 6 mei 1960 meldde:
Mej. H. Fredriks ontving koninklijke onderscheiding. In vader’s voetspoor verder gewerkt. Het zal de Hardenbergers goed hebben gedaan dat H.M. de Koningin de verdiensten van mej. H. Fredriks als zondagsschoolonderwijzeres heeft willen onderscheiden met de toekenning van de zilveren medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester De Goede heeft deze medaille met een hartelijk woord van gelukwens uitgereikt, waarbij ook ds. Visser woorden van hulde richtte tot de bejaarde zondagsschoolleidster, die nu reeds 55 jaar lang haar zegenrijk werk heeft mogen verrichten.

In 1964 verkoop en vereniging. Over op:
Legger 3233/2: Nieuwe sectie A-3751. Huis en bouwland. In 1965 kocht de gemeente Hardenberg de woning van de dames Fredriks. Deze liet het pand afbreken ten behoeve van de aansluiting van de Admiraal Helfrichstraat op het Oosteinde.