Nieuwe Landweg 2

Legger 48/39: Sectie B-38. Heide op ’t Oudeveen. Eigendom van de marke van Hardenberg en Baalder. In 1862 scheiding. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1861 (sectie B-365).

Legger 501/73: Sectie B-365. Veengrond op ’t Oudeveen. Eigendom van de gewhaarden in de marke van Baalder. In 1863 boedelscheiding. Over op:
Legger 634/5: Sectie B-607. Veengrond op ’t Oudeveen. Eigendom van landbouwer Klaas Hultink te Baalder. In 1872 verklaring van afstand. Over op:
Legger 915/5: Eigendom van landbouwer Egbert Roelofs te Baalder en Gerrit Jan Bril. In 1873 verkoop. Over op:
Legger 664/8: Eigendom van landbouwer Albert Zwijze te Loozen. In 1874 verkoop. Over op:
Legger 948/3: Sectie B-607. Veengrond met woonhuis en heide. Eigendom van landbouwer Klaas Reinders te Gramsbergen (later op ’t Oudeveen). In 1876 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1876 (sectie B-1092).

Legger 1036/1: Sectie B-1092. Huis en erf. Eigendom van Geertje Arends, weduwe van Egbert Jan Goorhuis te Baalder en mede-eigenaar Klaas Reinders. In 1877 verkoop. Over op:
Legger 948/8: Sectie B-1092. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Klaas Reinders en consorten.

Notaris Hilbrand van Barneveld begon op 26 augustus 1879 met de openbare veiling van vastgoed ten huize van Hendrik Koops, bakker aan den Hoogenweg. De verkoop werd gehouden op verzoek van landbouwer Klaas Reinders, weduwnaar van Aaltjen Westerman. Het betrof o.a. een opgaand boerenplaatsje te Oldeveen in de gemeente Stad Hardenberg, bestaande in een huis en erf met bouw- en weiland en veengrond, kadastraal bekend in sectie B nummers 1091 t/m 1095, tezamen groot 1 hectare, 24 aren en 80 centiaren. Het perceel werd ingezet door landbouwer Gerrit Jan Albers te Gramsbergen voor 550 gulden. Twee weken later, op 9 september vond de definitieve veiling plaats. Kennelijk werd de verkoop ‘ingehouden’, want het bleef eigendom van de fam. Reinders (aktenr. 1538, scan 77).

In 1899 boedelscheiding. Over op:
Legger 1118/5: Sectie B-1092. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Klaas Reinders en consorten. In 1899 stichting schuur. Over op:
Legger 1118/9: Sectie B-1092. Huis, schuur en erf. In 1901 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1901 (sectie B-1402).

Legger 1118/11: Nieuwe sectie B-1402. Huis, schuur en erf. In 1902 herbouw. Over op:
Legger 1118/14: In 1904 herbouw. Over op:
Legger 1118/15: Huis, schuur en erf. In 1910 stichting. Over op:
Legger 1118/17: In 1917 stichting. Over op:
Legger 1118/26: In 1918 bijbouw en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1918 (sectie B-1500).

Legger 1118/27: Nieuwe sectie B-1500. Huis, schuur en bouwland. In 1923 boedelscheiding. Over op:
Legger 2086/15: Sectie B-1500. Huis, schuur en bouwland. Eigendom van landbouwer Klaas Herman Reinders op ’t Oudeveen, I-177. In 1951 aanbouw. Over op:
Legger 2086/24: Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1956 vereniging. Over op:
Legger 2086/26: Nieuwe sectie B-1824. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1958 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor de bouw van een nieuwe arbeiderswoning en het wijzigen van de bestemming van de oude (krot)woning. Over op:
Legger 2086/27: In 1964 bijbouw. Over op:
Legger 2086/28: In 1967 bijbouw. Over op:
Legger 2086/29: In 1970 stichting. Over op:
Legger 2086/30: Sectie B-1824. Huis, schuren, bouwland en weiland te Radewijk I-177 (later Nieuwe Landweg 2).