huize ‘Welgelegen’

Bij de aanvang van het kadaster, in 1832, werd het huis van de familie Van der Haar, op de hoek van de Anerdijk en Hardenbergerweg, geregistreerd als sectie E-74a.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (sectie E-74a).

Legger 149/1: Sectie E-74a. Huis en erf. Eigendom van kleermaker Fredrik van der Haar en echtgenote Aale Brill. Zij zijn op 3 juli 1828 getrouwd te Gramsbergen. Frederik van der Haar overleed op 22 juli 1840 te Gramsbergen. Zijn weduwe staat in de archieven vermeld als logementhoudster. In 1853 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1854 (sectie E-557).

Legger 149/8: Nieuwe sectie E-557. Huis en erf. Over op:
Legger 1019/5: Sectie E-557. Huis en erf. Eigendom van kleermaker Fredrik van der Haar. In 1856 bijbouw. Over op:
Legger 1456/4: Sectie E-557. Huis en erf. Eigendom van kleermaker Jan van der Haar en mede-eigenaren. In 1866 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1866 (sectie E-1460).

Legger 1456/13: Nieuwe sectie E-1460. Huis en erf. Jan van der Haar trouwde op 15 mei 1868 te Gramsbergen met Gerritdina Grooters. In 1871 verkoop. Over op:
Legger 1538/4: Sectie E-1460. Huis, erf en schuur. Eigendom van kleermaker Jan van der Haar te Gramsbergen. Huisnr. A-94.

Prentbriefkaart van ’t Welgelegen aan de Anerdijk, omstreeks 1912.
Prentbriefkaart van de kruising Anerdijk – Hardenbergerweg. Links de woning van de familie Van Riemsdijk. Rechts ’t Welgelegen van de familie Van der Haar.

In 1925 verkoop. Over op:
Legger 4314/8: Eigendom van kleermaker Gerrit Jan van der Haar Janszoon en consorten. Huisnr. A-94. In 1933 verkoop. Over op:
Legger 4696/8: Eigendom van kleermaker Gerrit Jan van der Haar Janszoon en echtgenote Aaltje Veurink. Zij zijn op 17 november 1898 getrouwd te Gramsbergen. In 1934 redres en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1934 (sectie E-2818).

Legger 4696/14: Nieuwe sectie E-2818. Huis, schuur, erf en bouwland aan de weg van Gramsbergen naar Ane. In 1941 verkoop en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1941 (sectie E-2961).

Legger 4696/20: Nieuwe sectie E-2961. Huis, schuur, erf en bouwland. In 1957 verkoop. Over op:
Legger 4793/138: In 1960 sloping enz. Over op:
Legger 4793/159: Sectie E-2961. Erf.