Voorstraat 8 (logement Het Rode Hert)

In de notulen van de municipaliteit van Gramsbergen over de periode 1807-1808 wordt gewag gemaakt van een overeenkomst met Willem Grimmelius om diens grote kamer als vergaderzaal te gebruiken. In 1811 werd een gemeubileerde kamer in het huis van Willem Grimmelius verhuurd aan de gemeente Gramsbergen tot het locaal van het gemeentehuis gebruikt wordende. De tapperij van Nicolaas Wilhelmus Grimelius (Grimmelius) was bekend als huisnr. 56 in Gramsbergen. Hij was op 30 augustus 1792 te Gramsbergen getrouwd met Johanna Marrienberg (Merjenburgh).

Overijsselsche courant, 2 juni 1815.

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het perceel geregistreerd als sectie D-521 op legger 119v1 ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Het perceel was in erfpacht uitgegeven aan kastelein Nicolaas Wilhelmus Grimmelius, weduwnaar van Johanna Merjenburgh.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie D-521).

Legger 119v1/1: Sectie D-521. Huis en erf. Eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Erfpachter: kastelein Nicolaas Wilhelmus Grimmelius, weduwnaar van Johanna Merjenburgh. Over op:

Legger 607/1: Sectie D-521. Huis en erf. Eigendom van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: kastelein Nicolaas Wilhelmus Grimmelius.

Overijsselsche courant, 17 september 1844.

Legger 703/1: Sectie D-521. Huis en erf. Eigendom van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: koopman Jan Harmen Venebrugge en echtgenote Geesjen Waterink te Heemse.

Bij onderhandse akte van 2 april 1846 werd het vastgoed verkocht aan Jan Haandrikman en echtgenote Hendrikjen Kwant. Zij zijn op 10 mei 1838 getrouwd te Gramsbergen.

Legger 730/1: Sectie D-521. Huis en erf. Eigendom van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: landbouwer en logementhouder Jan Haandrikman. In 1851 naamsverandering. Over op:
Legger 884/1: Sectie D-521. Huis en erf. Eigendom van Theodora Jacoba Rochussen, weduwe van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: landbouwer Jan Haandrikman (later Gerrit Jan Haandrikman en mede-erfgenamen).

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 1 januari 1856.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 2 mei 1860.

Het logement werd voor 838 gulden gekocht door molenaar Gerrit Jan Kamphuis, als opdrachtgever van winkelier Hendrikus Gerhardus Krikke en bakker Gerhard Frederik Krikke.

Legger 1283/1: Sectie D-521. Huis en erf. Eigendom van Theodora Jacoba Rochussen, weduwe van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachters: winkelier Hendrikus Gerhardus Krikke en bakker Gerhard Frederik Krikke. In 1869 over op:
Legger 1705/1: Sectie D-521. Huis, erf en schuur. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. Erfpachters: winkeliers Hendrik Krikke en Hendrik van der Hulst (en echtgenote Frederika Gesina Krikke) en mede-eigenaar winkelier Hendrikus Gerhardus Krikke. Huisnr. A-92.


Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1880 (sectie D-521).

In 1903 boedelscheiding. Over op:
Legger 3334/1: Sectie D-521. Huis, erf en schuur. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. Erfpachters: winkeliers Hendrik Krikke en Hendrik van der Hulst en mede-eigenaar koopman en winkelier Gerhard Frederik Krikke. Huisnr. A-92. In 1907 oprichting vennootschap. Over op:
Legger 3494/1: Sectie D-521. Huis, erf en schuur. Eigendom van de Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen. Erfpachters: winkeliers Hendrik Krikke en Hendrik van der Hulst en mede-eigenaar koopman en winkelier Gerhard Frederik Krikke. Huisnr. A-92. In 1910 boedelscheiding. Over op:
Legger 3666/1: Sectie D-521. Huis, schuur en erf. Eigendom van de Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen. Erfpachter: gemeenteontvanger Hendrikus Gerhardus Krikke. Huisnr. A-92. In 1910 herbouw. Over op:
Legger 3666/3: In 1911 herbouw en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie D-2897).

Legger 3666/4: Nieuwe sectie D-2897. Huis, schuur, tuin en weiland. In 1911 verklaring en redreskaart. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie D-2927).

Legger 3666/5: Nieuwe sectie D-2927. Huis, schuur, erf en grasland. In 1915 herbouw. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1915 (sectie D-2927).

Legger 3666/6: Huis, schuren en erf. In 1917 herbouw. Over op:
Legger 3666/7: Huis, schuur en erf. In 1930 stichting. Over op:
Legger 3666/8: Sectie D-2927. Huis, schuren en erf. In 1932 verbouw. Over op:
Legger 3666/9: Sectie D-2927. Huis, schuren en erf. In 1938 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1938 (sectie D-3246).

Legger 3666/10: Nieuwe sectie D-3246. Huis, schuren en erf. In 1953 aanbouw. Over op:
Legger 3666/11: In 1964 afstand recht van eigendom. Over op:
Legger 4935/60: Sectie D-3246. Huis, schuren en erf. Eigendom van de gemeente Gramsbergen. In 1965 overdracht enz. Over op:
Legger 4972/14: Nieuwe sectie D-3810. Huis, tuin en schuur. Eigendom van gemeenteontvanger Hendrikus Gerhardus Krikke en echtgenote Antje Wijlhuizen.

Prentbriefkaart van de Voorstraat. Geheel links het pand Voorstraat 8, gevolgd door Voorstraat 10.
Prentbriefkaart met zicht vanaf de Voorstraat op de Goudenregenstraat. Geheel rechts de uitbouw van het woonhuis Voorstraat 8.
Prentbriefkaart van de erker (uitbouw) van het pand Voorstraat 8.

Het Noord-Oosten van 10 september 1965:
Gramsbergen. De heer Krikke, oud-ontvanger van de gemeente Gramsbergen, is in de ouderdom van 78 jaar overleden. Met hem is een typische figuur heengegaan, die veel goeds voor de gemeenschap bedoelde te bewerkstelligen. In zijn streven werd hij niet altijd begrepen, terwijl hij moeilijk eigen fouten kon onderkennen. Naast zijn ambt als gemeenteontvanger was hij ontvanger van de waterschappen De Meene en Holtheme en lange tijd penningmeester van het Groene Kruis. Ook werkte hij in vroegere jaren actief mee bij de organisatie van sportiviteit in zijn gemeente. Het is de heer Krikke in zijn leven moeilijk gevallen om de ontwikkeling der tijden in het hedendaagse verloop te aanvaarden, zodat hij ergens de onbegrepen strijder voor betere verhoudingen is gebleven.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1970 (sectie D-3810).

In 1970 boedelscheiding. Over op:
Legger 6336/1: Sectie D-3810. Huis, tuin en schuur aan de Voorstraat 12. Eigendom van Antje Wijlhuizen (geb. 17-01-1906), weduwe van Hendrikus Gerhardus Krikke. In 1976 verkoop. Over op:
Legger 6860/1: Sectie D-3810. Huis, tuin en schuur aan de Voorstraat 8. Eigendom van E.T.M. Krikke te Alkmaar. In 1985 verkoop. Over op:
Legger 8534/1: Eigendom van J.A.M. Juurlink, In 1988 verkoop. Over op:
Legger 8916/1: Eigendom van J.M. Scholten en J. Tegelaar aan de Voorstraat 8.

Het woonhuis ‘Geertruid’ aan de Voorstraat 8.