De Uitkijk (Voorstraat 3)

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie D-621 en D-621a).

Legger 433/4: Sectie D-621 en D-621a. Huis en erf en huis en erf. Eigendom van burgemeester en notaris Willem Swam en echtgenote Willemina Bosch. Zij zijn op 16 februari 1822 getrouwd te Gramsbergen.
Legger 1161/13,14: Sectie D-621 en D-621a. Huis en erf. Eigendom van burgemeester en notaris Willem Swam. Willemina Swam-Bosch overleed op 19 maart 1861. In 1865 bijbouw en vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1865 (sectie D-1647).

Legger 1161/86: Nieuwe sectie D-1647. Huis, erf en houtstek. Huisnr. A-1. Willem Swam overleed op 9 januari 1875 te Gramsbergen. In 1876 verkoop. Over op:
Legger 1810/3: Eigendom van koopman Willem Swam jr. te Gramsbergen.

Notaris Hilbrand van Barneveld registreerde op 22 oktober 1879 een hypotheekakte op verzoek van Willem Swam, koopman te Gramsbergen. Hij verklaarde ten bedrage van 1000 gulden, tot zekerheid van hetgeen hij als correspondent der Onderlinge Brandschadevergoedingsmaatschappij Concordia, gevestigd te Zwolle, aan haar directie de firma De Boer en Jordens ofwel aan die maatschappij mogt schuldig zijn of schuldig worden, met hypotheek, ten behoeve van gezegde maatschappij te bezwaren een huis, erf en houtstek met tuin, staande en gelegen te Gramsbergen, kadastraal sectie D nummer 1647 (aktenr. 1562, scan 123).

Op 28 april 1880 begon dezelfde notaris met de openbare verkoop van het huis, met de daarbij staande schuur, naast andere onroerende goederen van Willem Swam jr. Het eerste perceel werd ingezet door Berend Kuiper op 1900 gulden. Veertien dagen later bij de gecombineerde veiling van een aantal kavels bleek wethouder Hendrikus Gerhardus Krikke de hoogste bieder. Hij had de onroerende goederen gekocht in opdracht van de gemeente Gramsbergen (aktenr. 1705, scan 173).

Legger 1587/9: Eigendom van burgemeester Otto van Riemsdijk en echtgenote Sophia Johanna Hoogklimmer. Zij zijn op 1 oktober 1867 getrouwd te Gramsbergen.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1880 (sectie D-1647).

In 1881 verkoop. Over op:
Legger 137/40: Eigendom van de gemeente Gramsbergen. Huisnr. A-1. In 1928 sloping. Over op:
Legger 137/166: Sectie D-1647. Erf. Huisnr. A-1. In 1928 verleende de gemeente Gramsbergen een vergunning voor de sloop van het oude pand en de bouw van een nieuwe dokterswoning onder architectuur van Willem van Straten. Over op:

Prentbriefkaart van de dokterswoning De Uitkijk aan de Voorstraat 3 te Gramsbergen.
Prentbriefkaart met zicht op de Voorstraat te Gramsbergen. Rechts de dokterswoning Voorstraat 3.
Eigen erf; geïllustreerd familieweekblad voor Overijssel en Drente, 2 december 1932.
Prentbriefkaart met rechts de dokterswoning (Voorstraat 3).
Kadastrale hulpkaart, anno 1865 (sectie D-3126).

Legger 137/168: Nieuwe sectie D-3126. Huis en tuin. In 1930 stichting. Over op:
Legger 137/171: Sectie D-3126. Huis en tuin. In 1939 vernieuwing van artikel. Over op:
Legger 4935/23: Sectie D-3126. Huis en tuin. Eigendom van de gemeente Gramsbergen. In 1957 splitsing, vereniging en redres. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1957 (sectie D-3608).

Legger 4935/228: Nieuwe sectie D-3608. Huis en tuin. In 1957 verkoop. Over op:
Legger 4691/21: Sectie D-3608. Eigendom van timmerman en aannemer Arend Reinders (geb. 20-02-1907). In 1957 verkoop. Over op:
Legger 5690/1: Sectie D-3608. Huis en tuin aan de Voorstraat. Eigendom van arts Willem Vasbinder. In 1958 verbouw. Over op:
Legger 5690/2: Sectie D-3608. Huis, garage en erf. In 1972 verkoop. Over op:
Legger 6461/1: Sectie D-3608. Eigendom van arts H. Nap aan de Voorstraat 3.