Voorstraat 19

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie D-632).

Bij de aanvang van het kadaster (in 1832) werd het perceel geregistreerd als sectie D-632 op legger 119f ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse en met erfpachter wever Albert van der Haar, weduwnaar van Geesjen Hulzebos. Over op:

Legger 657/2: Sectie D-632. Huis en erf. Eigendom van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: wever Albert van der Haar. In 1851 naamsverandering. Over op:
Legger 871/2: Sectie D-632. Huis en erf. Eigendom van Theodora Jacoba Rochussen, weduwe van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: wever Albert van der Haar en mede-eigenaren. In 1869 over op:

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1880 (sectie D-632).

Legger 1688/2: Sectie D-632. Huis en erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: wever Albert van der Haar G.J.zn. en mede-eigenaren. In 1888 boedelscheiding en redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1888 (sectie D-2180).

Legger 2733/1: Nieuwe sectie D-2180. Huis, erf en tuin. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: landbouwer Albert van der Haar G.J.zn. In 1917 verkoop. Over op:
Legger 3902/2: Sectie D-2180. Huis, schuur, erf en tuin. Eigendom van de Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Erfpachter: koopman en eierhandelaar Witse Kuiper en echtgenote Reina van Neck. Zij zijn op 5 januari 1900 getrouwd te Landsmeer. Zij hadden zich op 3 mei 1915 gevestigd te Gramsbergen, afkomstig uit Zwolle.

Kadastrale hulpkaart, anno 1917 (sectie D-2180).

In 1919 stichting, sloop en herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1919 (sectie D-3037).

Legger 3902/4: Nieuwe sectie D-3037. Huis en erf. In 1922 volgde verkoop waarna het gezin verhuisde naar Voorthuizen (gem. Barneveld). Over op:
Legger 4181/1: Eigendom van de Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Erfpachter: koopman Cornelis Dorresteijn te ‘s-Gravenhage (later te Gramsbergen) en echtgenote Antonia Wijnanda Offerman. Zij zijn op 10 augustus 1922 getrouwd te Zeist en vestigden zich per 16 februari 1924 in Gramsbergen, afkomstig uit Den Haag. In 1925 liet hij zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Overijssel. In 1925 sloop. Over op:

De eierhandel van Cornelis Dorresteijn.

Legger 4181/3: Sectie D-3037. erf. In 1924 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning aan C. Dorrestein voor vervangende nieuwbouw. Over op:
Legger 4181/5: Sectie D-3037. Huis en erf. In 1926 sloop, stichting en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1926 (nieuw woonhuis ingetekend).

Legger 4181/6: Nieuwe sectie D-3101. Huis, schuur en erf.

Prentbriefkaart met zicht vanaf het Meiboomsplein richting de Voorstraat. Links café Kamphuis, gevolgd door het woonhuis van de fam. Dorresteijn.
Prentbriefkaart (met echte foto) van de Voorstraat, met links het café Kamphuis, gevolgd door het woonhuis van de fam. Dorresteijn.

In 1940 herbouw. Over op:
Legger 4181/12: Sectie D-3101. Huis, werkplaats en erf. In 1940 verklaring van verjaring, successie, sloop en herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1940 (sectie D-3300).
Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1940 (sectie D-3300).

Legger 4999/1: Nieuwe sectie D-3300. Huis, pakhuis, kantoor en erf. Eigendom van de Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Erfpachter: koopman Cornelis Dorresteijn te Gramsbergen. In 1942 verkoop. Over op:
Legger 4563/15: Eigendom van groothandelaar in eieren Cornelis Dorresteijn. Hij overleed op 3 juni 1945 te Zwolle. In 1948 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 4563/17: Sectie D-3300. Huis, fabriek en erf. In 1954 splitsing. Over op:
Legger 4563/20: In 1957 afstand. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1957 (sectie D-3613).

Legger 5486/1: Nieuwe sectie D-3613. Huis, fabriek, erf en uitweg. Eigendom van de Nederlandsche Metaalwarenfabriek M.J. Gerritsen (Solafabriek) te Zeist. In 1963 hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1970 (sectie D-3745).

Legger 5486/3: Nieuwe sectie D-3745. Huis, fabriek en erf. In 1981 verkoop. Over op:
Legger 7336/2: Nieuwe sectie D-4449. Huis en erf aan de Voorstraat 19. Eigendom van H.H. Meerholz. In 1985 verkoop. Over op:
Legger 8464/1: Eigendom van Administratiekantoor H. Bleker te De Krim. In 1987 verkoop. Over op:
Legger 7486/5: Eigendom van woninginrichter J.H. Bril.