Voorstraat 16

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie D-531).

Legger 119×1/1: Sectie D-531. Huis en erf. Eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse en Gramsbergen. Erfpachter: Zwaantje Bouwhuis, weduwe van Reindert Reinders. Hij was op 4 januari 1816 overleden te Gramsbergen. Ze waren daar op 6 juli 1798 getrouwd. In 1840 verkoop. Over op:
Legger 611/1: Sectie D-531. Huis en erf. Eigendom van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: Zwaantje Bouwhuis, weduwe van Reinder Reinders. In 1851 naamsverandering. Over op:
Legger 832/1: Sectie D-531. Huis en erf. Eigendom van Theodora Jacoba Rochussen, weduwe van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: Zwaantje Bouwhuis, weduwe van Reinder Reinders. In 1863 boedelscheiding. Over op:
Legger 1440/1: Sectie D-531. Huis en erf. Eigendom van gemeenteraadslid Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: naaister Klazina Bouwhuis en echtgenoot timmerman Jan Harm Oortman. Zij zijn op 11 juli 1863 getrouwd te Gramsbergen. Klasina overleed het jaar erop, op 20 juni 1864, op 25-jarige leeftijd. In 1868 verkoop. Over op:
Legger 1607/1: Sectie D-531. Huis en erf. Eigendom van gemeenteraadslid Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachters: kleermaker Gerrit Jan Haandrikman en echtgenote Magrietje Bosch. Zij zijn op 4 mei 1866 getrouwd te Gramsbergen. In 1869 over op:
Legger 1689/1: Sectie D-531. Huis en erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachters Gerrit Jan Haandrikman en Magrietje Bosch. In 1871 verkoop. Over op:
Legger 1862/1: Sectie D-531. Huis en erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: kleermaker Gerrit Jan Haandrikman en mede-eigenaar. In 1872 verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1872 (sectie D-1837).

Legger 1862/2: Nieuwe sectie D-1837. Huis en erf. Huisnr. A-86. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: kleermaker Gerrit Jan Haandrikman en de hervormde diaconie.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 25 augustus 1879 een hypotheekakte op verzoek van kleermaker Gerrit Jan Haandrikman. Hij verklaarde 110 gulden schuldig te zijn aan landbouwer Derk Jan Leemgraven te Holtheme. Als onderpand stelde hij zijn huis en erf, sectie D-1837 (aktenr. 1537).

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1880 (sectie D-2147).

Op 14 maart 1884 begon notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen met de eerste inzate voor de openbare verkoop van onroerende goederen, op verzoek van notarisklerk Johan Adriaan Bodewitz, als mondeling gemachtigde van veehouder Derk Jan Leemgraven te Holtheme die handelde als onherroepelijk gemachtigde van kleermaker Gerrit Jan Haandrikman ingevolge akte van schuldbekentenis met hypotheek van 25 augustus 1879. Door het overlijden van Megrietje Bosch, op 3 oktober 1879 te Gramsbergen, was weduwnaar Gerrit Jan Haandrikman voor de helft eigenaar van het huis en erf op sectie D-1837. De andere helft behoorde aan zijn minderjarige kinderen Pieter Jan, Hendrina, Tettje, Jan, Johannes, Fennegien en Anton. Het perceel was belast met een jaarlijkse erfpacht van f. 1,92½. Landbouwer Gerrit Jan Albers te Gramsbergen bood 230 gulden. Twee weken later, op 28 maart, vond de definitieve toewijzing plaats. Gerrit Jan Albers bleef de hoogste bieder en hem werd de koop gegund (aktenr. 2498).

Legger 2186/2: sectie D-1837. Huis en erf. Huisnr. A-86. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: Gerrit Jan Albers (afslager van publieke verkopingen). In 1884 verkoop. Over op:
Legger 2115/5: sectie D-1837. Huis en erf. Huisnr. A-86. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: notaris Hilbrand van Barneveld. In 1885 verkoop. Over op:
Legger 2631/1: sectie D-1837. Huis en erf. Huisnr. A-86. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: schilder Lambertus Veurink en echtgenote Willemina Smit. Zij zijn op 24 december 1858 getrouwd te Gramsbergen. In 1885 sloop. Over op:
Legger 2631/3: Sectie D-1837. Erf. In 1886 sloop, stichting en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1886 (sectie D-2147).

Legger 2631/7: Nieuwe sectie D-2147. Huis, tuin erf. In 1894 bijbouw. Over op:
Legger 2631/8: In 1905 verkoop en stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1905 (sectie D-2427).

Legger 3429/1: Nieuwe sectie D-2427. Huis, werkplaats en erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: schilder Lambertus Veurink en zoon schilder Hendrik Veurink. In 1907 oprichting vennootschap. Over op:
Legger 3496/1: Sectie D-2427. Eigendom van de Maatschappij tot exploitatie van de havezathe Gramsbergen. Erfpachters: Lambertus en Hendrik Veurink. In 1927 verandering van bestemming. Over op:
Legger 3496/2: Huis, werkplaats en erf. In 1927 vereniging. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, augustus 1927 (sectie D-3107).

Legger 4441/1: Nieuwe sectie D-3107. Huis, schuur en erf. Eigendom van de Maatschappij tot exploitatie van de havezathe Gramsbergen. Erfpachter: Hendrik Veurink en echtgenote Johanna Hendrika Meijerink. Zij zijn op 29 maart 1889 getrouwd te Gramsbergen. In 1931 bijbouw. Over op:
Legger 4441/2: In 1936 verkoop. Over op:
Legger 4782/1: Sectie D-3107. Huis, schuur en erf. Eigendom van de Maatschappij tot exploitatie van de havezathe Gramsbergen. Erfpachter: bankwerker Herman Valkman Bzn. In 1937 sloop en herbouw. Over op:
Legger 4782/2: Huis, schuur en erf. In 1940 ruiling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, juli 1940 (sectie D-3299).

Legger 4782/3: Nieuwe sectie D-3299. Huis, werkplaats (smederij) en erf. In 1942 verkoop. Over op:
Legger 4927/1: Sectie D-3299. Eigendom van bankwerker Herman Valkman (geb. 06-09-1909). In 1973 verkoop. Over op:
Legger 6544/1: Sectie D-3299. Huis, erf en werkplaats. Eigendom van bankwerker Gerrit Jan Geugies (geb. 04-01-1930). Voorstraat 16.

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1995 (sectie D-4677). Het huis is geamoveerd…