Voorstraat 10 (de oude burgemeesterswoning)

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het perceel geregistreerd als sectie D-525 op legger 119s1 ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Het perceel was in erfpacht uitgegeven aan burgemeester Evert van der Scheer en echtgenote Johanna Elizabeth Venebrugge. Zij zijn op 2 oktober 1810 getrouwd in Gramsbergen.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie D-525).

Legger 119s1/1: Sectie D-525. Huis en erf. Eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Erfpachter: Evert van der Scheer. Over op:

Legger 603/2: Sectie D-525. Huis en erf. Eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Erfpachter: burgemeester Willem Swam en echtgenote Willemina Bosch. Zij zijn op 16 februari 1822 getrouwd te Gramsbergen. Over op:
Legger 609/2: Eigendom van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachters: burgemeester en notaris Willem Swam en echtgenote. In 1850 naamsverandering. Over op:

Lakzegel in rode was van notaris Willem Swam (op het wapenveld drie eenden).

Legger 830/2: Eigendom van Theodora Jacoba Rochussen, weduwe van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: Burgemeester en notaris Willem Swam en echtgenote. In 1869 over op:
Legger 1717/2: Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: notaris Willem Swam en kinderen te Gramsbergen. Willem Swam overleed op 9 januari 1875 te Gramsbergen.

Provinciale Drentsche en Asser courant, 13 januari 1875.
Provinciale Drentsche en Asser courant, 13 februari 1875.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 2 augustus 1875.

Legger 2104/2: Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: medicinae doctor Jan Frederik Nieuhoff te Coevorden en consort Georg Anton Rudolph Nieuhoff.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1880 (sectie D-525).

In 1895 verkoop. Over op:
Legger 1938/9: Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: koopman en logementhouder Georg Anton Rudolf Nieuhoff (later bakker en winkelier Gerrit Jan Nieuhoff). Huisnr. A-91. In 1910 stichting. Over op:
Legger 1938/11: Sectie D-525. Huis, schuur en erf. In 1911 sloop en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie D-2898).

Legger 1938/12: Nieuwe sectie D-2898. Huis, schuur en tuin. In 1911 vereniging en redreskaart. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie D-2928).

Legger 1938/13: Nieuwe sectie D-2928. Huis, schuur en tuin. In 1923 verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1923 (sectie D-3068).

Legger 4234/1: Nieuwe sectie D-3068. Huis, schuur en tuin. Eigendom van de Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Erfpachter: fietshandelaar Willem Reinders H.J.zn. In 1923 vernieuwing. Over op:
Legger 4234/2: In 1931 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning voor sloop en herbouw. Over op:
Legger 4234/3: In 1938 bijbouw. Over op:
Legger 4234/6: In 1942 verkoop. Over op:
Legger 5056/3: Eigendom van rijwielhandelaar en garagehouder Willem Reinders en echtgenote Rika van der Veen. In 1957 afstand van deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1957 (sectie D-3604).

Legger 5056/4: Nieuwe sectie D-3604. Huis, schuur en tuin. In 1957 verbouw. Over op:
Legger 5056/5: In 1965 verbouw. Over op:
Legger 5056/7: In 1966 boedelscheiding. Over op:
Legger 6136/1: Eigendom van Willemina Reinders en echtgenoot Siemen de Bruin. In 1967 bijbouw. Over op:
Legger 6136/2: In 1970 hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1970 (sectie D-3604).

Legger 6136/3: Sectie D-3604. Huis, erf en gedeelte schuur aan de Voorstraat 10.

Prentbriefkaart van de Voorstraat. Geheel links het pand Voorstraat 8, gevolgd door Voorstraat 10.