de Vlaswiekkerk

Op dinsdag 21 juni 1910 werd door de raad van de gereformeerde kerk te Gramsbergen de bouw van een nieuwe kerk aanbesteed, onder architectuur van J.B. Radstake uit Enschede. Er werd door maar liefst 18 aannemers ingeschreven. De hoogste was de firma J. Noordt uit Coevorden voor f. 9200,- en de laagste waren de heren F. Bosman & H. Rutgers uit De Krim voor f. 6250.

Salland’s Volksblad, 10 juni 1910.

In de namiddag van vrijdag 2 december 1910, dus nog geen half jaar later, werd het nieuwe kerkgebouw al in gebruik genomen. Het Salland’s Volksblad schreef daarover:

Daartoe ving om half twee een ‘bediening des Woords’ aan door dr. C.C. Schot uit Hardenberg. Na de middagzang spraken de dienaren van de zusterkerken ds. J. Schoemaker van Lutten en ds. J. van Henten van Dedemsvaart. De naburige kerken waren vertegenwoordigd door afgevaardigden en ook de burgemeester, daartoe uitgenodigd, woonde de dienst bij. De voorzanger bracht aan hem den dank over der gemeente en ook aan den architect den heer Radstake van Enschede, die het gebouw had ontworpen, alsmede aan de uitvoerders Bosman en Rutgers. Het gebouw was stampvol. Het is zeer net. Een stemmig licht valt door de zacht gekleurde ramen. De versiering is in soberen stijl.


Deze kerk, nu geadresseerd aan de Burgemeester van Riemsdijkstraat 2, zou bijna een eeuw later pas de naam ‘Vlaswiekkerk’ krijgen. Een kleine tien jaar geleden verloor het de oorspronkelijke functie als kerk na de fusie tussen de hervormde en gereformeerde kerkgemeente.