Valkman

In 1832 was het huis en erf eigendom van schipper Jan Valkman en echtgenote Hilligjen Ekenhorst. Zij waren op 18 juni 1802 getrouwd te Gramsbergen. We vinden het erf in 1832 gesitueerd in de zgn. ‘Laage Gaardens’ in sectie E no. 143 op legger nr. 445. Het inmiddels verdwenen erf zou nu geadresseerd zijn aan de Anerdijk ter hoogte van nr. 4.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

445/12: Sectie E-143. Huis en erf. In 1855 verkoop. Over op:
993/2: Eigendom van de ongehuwde Berendina Valkman en mede-eigenaren. In 1861 vereniging van percelen. Over op:
445/17: In 1862 redres van naamstelling. Over op:
1424/2: Eigendom van Jan Valkman junior en echtgenote Albartha Buiters en mede-eigenaren. Zij waren op 8 oktober 1846 getrouwd te Gramsbergen. In 1863 vereniging van percelen. Over op:
1426/1: Eigendom van jongere broer Berend Harm Valkman en echtgenote Hendrikje Brand (zie register van overschrijving hypotheken, deel 170, nr. 78). Zij waren op 11 juli 1856 getrouwd te Gramsbergen. In 1869 aanleg weg. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1869.

 

 

1426/18: Nieuwe sectie E-1643. Huis en erf. Berend Harm Valkman overleed op 11 december 1897. Daardoor werd zijn weduwe voor de helft eigenaar van de katerstede. De andere helft vererfde aan hun kinderen. Huisnr. A-98. In 1904 boedelscheiding. Over op:
3352/9: Eigendom van zoon Jan Valkman, klompenmaker te Gramsbergen (voor de helft) en van Hendrikus Elbertus Valkman, landbouwer te Gramsbergen (de andere helft) (zie register van overschrijving hypotheken, deel 485, nr. 33). In 1910 verkoop. Over op:
3003/35: Eigendom van Jan Valkman Hermannuszoon en echtgenote Willemina Kamphuis. Zij waren op 5 juli 1888 getrouwd te Gramsbergen. In 1913 sloop en stichting. Over op:
3003/38: In 1914 stichting. Over op:
3003/40: Huis, schuur en erf. In 1915 herbouw. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1915.

 

3003/41: Nieuwe sectie E-2641. Huis, schuur en bouwland. In 1940 vernieuwing van artikelen. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1934.

 

4955/36: In 1947 boedelscheiding. Over op:
5189/18: Eigendom van Lambertus Valkman Janszoon. In 1949 successie. Over op:
4824/19: Eigendom van Lambertus Valkman Janszoon. In 1957 stichting. De Anerdijk 7.
4824/25: In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling.