Stationsstraat 9

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd het perceel geregistreerd als sectie D-611 op legger 119v ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, heer van Gramsbergen. Het recht van erfpacht lag bij wever Derk Kalkdijk.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie D-611).

Legger 119v/1: Sectie D-611. Huis en erf. Eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Erfpachter: Wever Derk Kalkdijk en echtgenote Fredrika Bouwers. Zij zijn op 2 september 1798 getrouwd te Gramsbergen.
Legger 507/1: Sectie D-611. Huis en erf. Eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Erfpachter: Wever Hendrik Kalkdijk en echtgenote Janna Nijeboer. Zij zijn op 19 mei 1825 getrouwd te Gramsbergen. In 1841 successie. Over op:
Legger 645/1: Sectie D-611. Huis en erf. Eigendom van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: wever Hendrik Kalkdijk en echtgenote Janna Nijeboer. In 1851 naamsverandering. Over op:
Legger 861/1: Sectie D-611. Huis en erf. Eigendom van Theodora Jacoba Rochussen, weduwe van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachters: wever Hendrik Kalkdijk en echtgenote Janna Nijeboer. In 1869 over op:
Legger 1726/1: Sectie D-611. Huis en erf. Eigendom van mw. Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter voor onbepaalde tijd: Derk Kalkdijk en echtgenote Geesje Weerts (en verdere erfgenamen van Hendrik Kalkdijk). In 1869 aanleg weg. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1869 (sectie D-1785).

Legger 1726/2: Nieuwe sectie D-1785. Huis en erf. In 1871 boedelscheiding. Over op:
Legger 1802/1: Sectie D-1785. Huis en erf. Eigendom van mw. Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter voor onbepaalde tijd: landbouwer Derk Kalkdijk en echtgenote Geesje Weerts. Zij zijn op 5 juni 1852 getrouwd te Gramsbergen. Derk Kalkdijk overleed op 8 juni 1878 te Gramsbergen.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1880 (sectie D-1785).

Op 28 februari 1882 ging notaris Hilbrand van Barneveld, ten huize van logementhouder Berend Kuiper, over tot de inzate van een aantal onroerende goederen, op verzoek van Geesje Weerts, weduwe van Derk Kalkdijk. Zij deed dat voor zichzelf en als moeder en voogdes over drie minderjarige kinderen. De openbare veiling was bevolen door een vonnis van de arrondissementsrechtbank van 14 februari 1882. Tot de onroerende goederen behoorde het recht van erfpacht op een huis en erf met tuin te Gramsbergen, op sectie D-1785. De ondergrond was eigendom van mevr. Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. Veertien dagen later, bij de definitieve toewijzing, besloot de verkoopster het hoogste bod niet hoog genoeg te vinden en het kavel ‘aan zich’ te houden (aktenr. 2129).

In 1896 verkoop. Over op:
Legger 1728/11: Sectie D-1785. Huis en erf. Eigendom van mw. Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Huisnr. A-48. Erfpachter voor onbepaalde tijd: de diaconie der hervormde gemeente te Gramsbergen. In 1942 verkoop. Over op:
Legger 4946/47: Sectie D-1785. Huis en erf. Eigendom van de diaconie der Nederduitsch Hervormde Gemeente te Gramsbergen. In 1949 splitsing, redres en vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1949 (sectie D-3320).

Legger 4946/54: Nieuwe sectie D-3320. Huis en erf. In 1949 ruiling. Over op:
Legger 5044/2: Sectie D-3320. Huis en erf. Eigendom van bakker Herman Bosch en echtgenote Everdina Rigterink. In 1950 sloping. Over op:
Legger 5044/6: Sectie D-3320. Erf. In 1951 sloping, stichting en vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1951 (sectie D-3470).

Legger 5044/7: Nieuwe sectie D-3470. Twee huizen, winkel, bakkerij en erf. In 1951 stichting. Over op:
Legger 5044/8: In 1970 hermeting enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1970 (sectie D-3470).

Legger 5044/13: Sectie D-3470. Twee huizen, winkel, bakkerij en erf aan de Stationsstraat 7 en 9. In 1976 boedelscheiding. Over op:
Legger 6917/1: Eigendom van bakker Pieter Bosch te Gramsbergen. In 1980 sloping. Over op:
Legger 6917/2: Sectie D-3470. Cafetaria, huis en erf aan de Stationsstraat 9.