Stationsstraat 7

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd het perceel geregistreerd als sectie D-612 op legger 119 ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, heer van Gramsbergen. Het recht van erfpacht lag bij Arendina Mansvelder, weduwe van Coenraad Derks.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie D-612).

Legger 119/1: Sectie D-612. Huis en erf. Eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Erfpachter: Arendina Mansvelder, weduwe van Coenraad Derks. Over op:
Legger 646/1: Sectie D-612. Huis en erf. Eigendom van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: landbouwer Coenraad Derks. In 1851 naamsverandering. Over op:
Legger 862/1: Sectie D-612. Huis en erf. Eigendom van Theodora Jacoba Rochussen, weduwe van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: landbouwer Hendrik Derks. In 1855 publieke verkoop. Over op:
Legger 1004/1: Eigendom van Theodora Jacoba Rochussen, weduwe van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: wever Gerrit Jan Derks. In 1869 overschrijving. Over op:
Legger 1701/1: Sectie D-612. Huis en erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: wever Gerrit Jan Derks. In 1869 aanleg weg. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1869 (sectie D-1784).

Legger 1701/2: Nieuwe sectie D-1784. Huis en erf. Huisnr. A-47. In 1877 verkoop. Over op:
Legger 2184/2: Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: landbouwer Nanning Hendrik Bulthuis en consort Egbert Jan van der Veen.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1880 (sectie D-1784).

Op 18 september 1880 verleed notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van klompenmaker Egbert Jan van der Veen en echtgenote Hendrika Derks op den Oldenhof. Hij verklaarde 100 gulden schuldig te zijn aan Derk Jan Leemgraven te Holtheme. Als onderpand voor ’t geleende bedrag en de daarover verschuldigde rente stelde hij o.a. de onverdeelde helft van vaste goederen, waaronder huis, erf en tuin te Gramsbergen, sectie D-1784 (aktenr. 1803, scan 74).

In 1881 verkoop. Over op:
Legger 2472/2: Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: timmerman Gerrit Johannes Geerligs. In 1910 verbouw. Over op:
Legger 4713/3: In 1930 boedelscheiding. Over op:
Legger 4580/2: Sectie D-1784. Huis en erf. Eigendom van de Maatschappij tot exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Vruchtgebruik van erfpachtsrecht: Gerrit Johannes Geerligs en Hendrika Geerligs. In 1934 boedelscheiding. Over op:
Legger 4713/2: Sectie D-1784. Eigendom van de Maatschappij tot exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Erfpachter: Hendrika Geerligs. In 1936 verbouw. Over op:
Legger 4713/3: In 1936 verkoop, verbouw en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1936 (sectie D-3227).

Legger 4713/4: Nieuwe sectie D-3227. Huis en erf. In 1942 verkoop. Over op:
Legger 5034/1: Sectie D-3227. Huis en erf. Eigendom van de Maatschappij tot exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Erfpachter: bakker Herman Bosch. In 1942 verkoop. Over op:
Legger 5044/1: Sectie D-3227. Eigendom van bakker en winkelier Herman Bosch en echtgenote Everdina Rigterink.

Kadastrale hulpkaart, anno 1949 (sectie D-3227).

In 1951 stichting en vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1951 (sectie D-3470).

Legger 5044/7: Sectie D-3470. Twee huizen, winkel, bakkerij en erf. In 1951 stichting. Over op:
Legger 5044/8: In 1970 hermeting enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1970 (sectie D-3470).

Legger 5044/13: Sectie D-3470. Twee huizen, winkel, bakkerij en erf aan de Stationsstraat 7.