Stationsstraat 4

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd het perceel geregistreerd als sectie D-586 op legger 119k1 ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, heer van Gramsbergen. Het recht van erfpacht lag bij landbouwer Albertus Weerts.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie D-586).

Legger 119k1/1: Sectie D-586. Huis en erf. Eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Erfpachter: landbouwer Albertus Weerts en echtgenote Jennegien Koenderink. Zij zijn op 1 mei 1829 getrouwd te Gramsbergen. Over op:
Legger 634/2: Sectie D-586. Huis en erf. Eigendom van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: landbouwer Albertus Weerts. In 1851 naamsverandering. Over op:
Legger 850/2: Sectie D-586. Huis en erf. Eigendom van Theodora Jacoba Rochussen, weduwe van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: landbouwer Albertus Weerts. In 1856 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1857 (sectie D-1470).

Legger 850/3: Nieuwe sectie D-1470. Huis en erf. Over op:
Legger 1710/1: Sectie D-1470. Huis en erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: landbouwer Albertus Weerts. In 1869 aanleg weg. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1869 (sectie D-1786).

Legger 1710/4: Nieuwe sectie D-1786. Huis en erf. Huisnr. A-34. In 1876 verkoop. Over op:
Legger 2119/2: Sectie D-1786. Huis en erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: grofsmid Berend Jan Jonink en echtgenote Gerritdina Weerts. Zij zijn op 24 april 1868 getrouwd te Gramsbergen.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1880 (sectie D-1786).

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 31 juli 1882 een hypotheekakte op verzoek van grofsmid Berend Jan Jonink enerzijds en klompenmaker Albert Weerts anderzijds. Zij verklaarden tezamen, maar ook ieder voor zich, 150 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan veehouder Derk Jan Leemgraven te Holtheme. Als onderpand voor de hypotheek verbonden ze hun vastgoed. Dat betrof naast een perceel bouwland en heide, het huis en erf met tuin in sectie D-1786 (aktenr. 2216).

Berend Jan Jonink overleed op 15 december 1888 te Gramsbergen. In 1891 boedelscheiding. Over op:
Legger 2806/2: Sectie D-1786. Huis en erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: smid Jan Jonink. Vruchtgebruiker van de erfpacht: Gerritdina Weerts, weduwe van grofsmid Berend Jan Jonink. Huisnr. A-34. In 1897 herbouw. In datzelfde jaar kocht de gemeente Gramsbergen een klein stukje grond van de weduwe Jonink ter verbreding van de Dorpstraatweg. Over op:
Legger 2806/3: Sectie D-1786. Huis en erf. In 1898 opgemeten ingevolge verkoop en herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1898 (sectie D-2323).

Legger 2806/4: Nieuwe sectie D-2323. Huis en erf. In 1902 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1902 (sectie D-2323).

Legger 2806/5: In 1903 bijbouw. Over op:
Legger 2806/6: In 1904 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1904 (sectie D-2323).

Legger 2806/7: In 1907 oprichting vennootschap. Over op:
Legger 3487/1: Sectie D-2323. Huis en erf. Eigendom van de Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Mede-eigenaren in erfpacht: grofsmid Jan Jonink en diens moeder, weduwe Gerritdina Jonink-Weerts. In 1909 stichting. Over op:
Legger 3487/2: Sectie D-2323. Drie huizen en erven. In 1910 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie D-2860).
Prentbriefkaart van de Kerkstraat, met zicht op de pastorie. Rechts het huidige pand Stationsstraat 4.

Legger 3487/3: Nieuwe sectie D-2860. Huis en erf. In 1911 stichting. Over op:

Prentbriefkaart van de Stationsstraat, met zicht op de hervormde kerk en het woon-/winkelhuis van grofsmid Jonink (de uitgever van deze kaart). Net onder de dakrand zijn de initialen van de smid aangebracht: B.J.J. (Berend Jan Jonink). Links het woonhuis van Mozes Blein en echtgenote Lotte Stein. Rechts staat Mozes’ venterskar, waarmee hij zijn handel aan de man bracht…
Prentbriefkaart van de Stationsstraat. In het midden het pand van grofsmid Jonink (nu Stationsstraat 4) met reclameborden op de gevel.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie D-2933).

Legger 3487/10: Nieuwe sectie D-2933. Huis en erf.

In 1931 verbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1935 (sectie D-2933).

Legger 3487/11: Sectie D-2933. Huis, smederij en erf. In 1938 boedelscheiding. Over op:
Legger 4889/1: Eigendom van de Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhorigheden. Erfpachter: winkelier Freerk Mulder en echtgenote Jeichina Gerritdina Jonink. Zij zijn op 24 april 1936 getrouwd te Gramsbergen. In 1939 verandering van bestemming. Over op:
Legger 4889/2: Sectie D-2933. Huis en erf. In 1948 splitsing. Over op:
Legger 4889/3: Sectie D-2933. Vier huizen, schuren en erf. In 1949 onteigening, vereniging van percelen en bijbouw. Over op:

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1949 (sectie D-3329).
Prentbriefkaart met in het midden het huidige pand Stationsstraat 4.

Legger 4889/4: Nieuwe sectie D-3329. Huis schuren en erf. Huisnr. A-100. In 1955 verkoop. Over op:
Legger 5573/1: Eigendom van de gemeente Gramsbergen. Erfpachter: winkelier Freerk Mulder. In 1956 verkoop. Over op:
Legger 5607/1: Sectie D-3329. Huis, schuren en erf. Eigendom van de gemeente Gramsbergen. Erfpachter: rijwielhandelaar Albertus Tromp aan de Stationsstraat 2. In 1957 verbouw. Over op:
Legger 5607/2: In 1963 redres grootte. Over op:
Legger 5607/3: In 1975 verklaring van verjaring. Over op:
Legger 6785/1: Sectie D-3329. Huis, schuren en erf. Eigendom van rijwielhandelaar Albertus Tromp (geb. 01-05-1915) en echtgenote Gezina Grootoonk aan de Stationsstraat 4. In 1977 ruiling. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1977 (sectie D-4242).

Legger 6954/4: Nieuwe sectie D-4242. Magazijn, tuin, rijwielwerkplaats en erf. Eigendom van rijwielhandelaar H. Tromp aan de Stationsstraat 4. In 1981 wijzigde het adres Stationsstraat 2 in Stationsstraat 4. In 1984 verkoop. Over op:
Legger 8362/2: Eigendom van H.S. Bruinsma.