Stationsstraat 2

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd het perceel geregistreerd als sectie D-575 op legger 119h ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, heer van Gramsbergen. Het recht van erfpacht lag bij bakker Hendrik Kremer.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie D-575).

Legger 119h/1: Sectie D-575. Huis en erf. Eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Erfpachter: bakker Hendrik Kremer en echtgenote Geertruid Warners. Zij zijn op 25 mei 1816 getrouwd te Gramsbergen. Over op:
Legger 630/1: Sectie D-575. Huis en erf. Eigendom van particulier Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. In 1848 boedelscheiding. Over op:
Legger 847/1: Sectie D-575. Huis en erf. Eigendom van Theodora Jacoba Rochussen, weduwe van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: bakker Hendrik Kremer en echtgenote Geertruid Warners. In 1852 over op:
Legger 1724/1: Sectie D-575. Huis en erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: bakker Hendrik Kremer en echtgenote Geertruid Warners. In 1872 boedelscheiding. Over op:
Legger 1895/1: Sectie D-575. Huis en erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: landbouwer Gerrit Jan Kremer enerzijds en landbouwer Thijs Kremer anderzijds. In 1877 bijbouw. Over op legger 1895/2.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877 (sectie D-1936).

Legger 1895/2: Nieuwe sectie D-1936. Huis en erf. Huisnr. A-44. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: landbouwer Gerrit Jan Kremer enerzijds en landbouwer Thijs Kremer anderzijds.

Notaris Hilbrand van Barneveld verleed op 3 november 1879 een hypotheekakte op verzoek van linnenwever Gerrit Jan Kremer en landbouwer Thijs Kremer te Gramsbergen. Zij verklaarden 200 gulden te hebben geleend van veehouder Hendrik Jan Roelofs te Holtheme. Als onderpand stelden ze het hun tezamen toebehorende huis en erf te Gramsbergen, kadastraal voorkomend onder sectie D nummer 1936 ten name van eigenaresse mevrouw Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam en Thijs Kremer en mede-eigenaar Gerrit Jan Kremer als erfpachters (aktenr. 1575, scan 140).

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1880 (sectie D-1936).

In 1900 verkoop. Over op legger 1895/3 en 3210/1.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1900 (sectie D-2366 en D-2367).

Legger 1895/3: Sectie D-2366. Huis en erf. Eigendom van idem. In 1907 oprichting vennootschap. Over op legger 3483/1.
Legger 3210/1: Sectie D-2367. Huis en erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: Gerritdina Kremer en Zwaantje Kremer. In 1903 verkoop. Over op legger 3288/1.
Legger 3288/1: Sectie D-2367. Huis en erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: Gerritdina Kremer. In 1921 verandering van bestemming. Over op legger 3288/2.
Legger 3483/1: Sectie D-2366. Huis en erf. Eigendom van de Maatschappij tot exploitatie van de havezathe Gramsbergen. Erfpachter: Gerrit Jan Kremer enerzijds en Geesje Warsen, weduwe van Thijs Kremer anderzijds. In 1910 verklaring. Over op legger 3656/1.
Legger 3656/1: Sectie D-2366. Huis en erf. Eigendom van de Maatschappij tot exploitatie van de havezathe Gramsbergen. Erfpachter: Gerritdina Kremer en Jacob Stremmelaar en Geziena Nijman, weduwe van Gerrit Jan Kremer. In 1914 successie. Over op legger 3837/1.
Legger 3837/1: Sectie D-2366. Huis en erf. Eigendom van de Maatschappij tot exploitatie van de havezathe Gramsbergen. Erfpachter: voor de ene helft Jacob Stremmelaar, kastelein te Zwolle en voor de andere helft Gerritdina Kremer. In 1929 verkoop erfpacht. Over op legger 4181/8.
Legger 3288/2: Sectie D-2367. Huis en erf. In 1929 verkoop. Over op legger 4181/9.
Legger 4181/8: Sectie D-2366. Huis en erf. Eigendom van de Maatschappij tot exploitatie van de havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Erfpachter: koopman Cornelis Dorresteijn. In 1930 verkoop. Over op legger 4576/1.
Legger 4181/9: Sectie D-2367. Gedeelte huis en erf. Eigendom van idem. In 1930 verkoop. Over op legger 4576/2.
Legger 4576/1: Sectie D-2366. Huis en erf. Eigendom van de Maatschappij tot exploitatie van de havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Erfpachter: fietshandelaar Willem Reinders H.J.zn. In 1932 verbouw, vereniging en verandering van bestemming. Over op legger 4576/3.
Legger 4576/2: Sectie D-2367. Gedeelte huis en erf. Eigendom van idem. In 1932 verbouw, vereniging en verandering van bestemming. Over op legger 4576/4.
Legger 4576/3: Sectie D-2366. Huis en erf. Eigendom van de Maatschappij tot exploitatie van de havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Erfpachter: fietshandelaar Willem Reinders H.J.zn. In 1934 vereniging van artikelen. Over op legger 4234/4.
Legger 4576/4: Sectie D-2367. Gedeelte huis en erf. Eigendom van idem. In 1934 vereniging van artikelen. Over op legger 4234/5.
Legger 4234/4: Sectie D-2366. Huis en erf. Eigendom van de Maatschappij tot exploitatie van de havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Erfpachter: fietshandelaar Willem Reinders H.J.zn. In 1942 verkoop. Over op legger 5056/1.
Legger 4234/5: Sectie D-2367. Gedeelte huis en erf. Eigendom van idem. In 1942 verkoop. Over op legger 5056/2.
Legger 5056/1: Sectie D-2366. Huis en erf. Eigendom van rijwielhandelaar en garagehouder Willem Reinders en echtgenote Rika van der Veen. In 1966 boedelscheiding. Over op legger 6138/1.
Legger 5056/2: Sectie D-2367. Gedeelte huis en erf. Eigendom van idem. In 1958 afstand enz. Over op legger 5056/6.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1958 (sectie D-3670).
De Boomhofkerk, met rechts het pand Stationsstraat 2.

Legger 5056/6: Nieuwe sectie D-3670. Gedeelte huis en erf. In 1966 boedelscheiding. Over op legger 6138/2.
Legger 6138/1: Sectie D-2366. Huis en erf aan de Boomhofstraat 1. Eigendom van electricien Gerrit Reinders. In 1970 vereniging van percelen. Over op legger 6138/6.
Legger 6138/2: Sectie D-2370. Huis en erf. Gedeelte huis en erf. In 1970 verenigd met naastgelegen perceel. Over op legger 6138/6.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1970 (sectie D-4083).

Legger 6138/6: Nieuwe sectie D-4083. Huis, erf en schuur aan de Stationsstraat. In 1977 ruiling. Over op:
Legger 6331/540: Sectie D-4083. Huis, erf en schuur aan de Boomhofstraat 1. Eigendom van de gemeente Gramsbergen. In 1979 verkoop. Over op:
Legger 2034/24: Sectie D-4083. Eigendom van de hervormde gemeente van Gramsbergen.

Zicht vanaf het Meiboomsplein richting de voormalige hervormde kerk. Het pand Stationsstraat 2 op de driesprong (fotograaf: E. Wolbink, Hardenberg (2006).