Stationsstraat 11

Legger 119p1/1: Sectie D-609. Huis en erf. Eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (sectie D-609).

Legger 644/1: Sectie D-609. Huis en erf. Eigendom van particulier Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: weduwe Janna Koenderink-ter Steeg. In 1850 verkoop. Over op:
Legger 810/1: Sectie D-609. Huis en erf. Eigendom van koopman Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: tapper Gerrit Jan Hoedenburg en echtgenote Gezina Kuiper. In 1851 naamsverandering. Over op:
Legger 860/1: Sectie D-609. Huis en erf. Eigendom van Theodora Jacoba Rochussen, weduwe van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: tapper Gerrit Jan Hoedenburg. In 1861 verkoop. Over op:
Legger 1304/1: Sectie D-609. Huis en erf. Eigendom van Theodora Jacoba Rochussen, weduwe van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: koopman David Roos te Coevorden. In 1869 over op:
Legger 1708/1: Sectie D-609. Huis en erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: koopman David Roos te Coevorden.

Bij onderhandse akte van 7 oktober 1872 verwisselde de opstal van eigenaar.

Legger 1896/1: Sectie D-609. Huis en erf. Huisnr. A-49. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: koopman Simon Blein.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie D-609).

In 1885 verkoop. Over op:
Legger 2629/2: Sectie D-609. Huis en erf. Huisnr. A-49. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. Erfpachters: notaris Willem Cornelis van Reede te Zwolle en Simon Blein. In 1885 verkoop.

Notaris Hilbrand van Barneveld begon op 6 mei 1885 met de inzate (publieke verkoop) van de onverdeelde helft van een huis en erf te Gramsbergen, sectie D-609, op verzoek van Willem Cornelis van Reede, notaris te Zwolle, als getreden in de rechten van mej. Christina Kroon, weduwe van Jacobus van Assen Harmszoon te Zwolle. Op het vastgoed was in 1880 door notaris mr. Jan Hermannus van Roijen te Zwolle een hypotheek gevestigd op verzoek van koopman Simon Blein. Laatstgenoemde was in gebreke gebleven tijdig de hypotheekrente te betalen en daarom was door deurwaarder Wiekmeijer beslag gelegd. Veertien dagen later, bij de definitieve veiling, was Willem Cornelis van Reede de hoogste bieder. Voor 325 gulden werd hij eigenaar van de helft van de opstal (aktenr. 2717).

Op 31 december 1885 begon notaris Hilbrand van Barneveld met de openbare verkoop van een huis en erf te Gramsbergen, op verzoek van Willem Cornelis van Reede, notaris te Zwolle, ingevolge bevel van het Gerechtshof te Arnhem van 25 november dat jaar. Het huis was van koopman, winkelier en slager Simon Blein en diens minderjarige zoontje Mozes (gesproten uit zijn huwelijk met Sara Lehman. Jonas Bromet te Stad Hardenberg was toeziend voogd over de minderjarige Mozes (aktenr. 2822). De ondergrond van het huis was eigendom van mevr. Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. De opstallen waren eigendom van vader en zoon Blein en zij hadden ’t recht van erfpacht op de ondergrond. Het kadastraal perceel was sectie D-609 ter grootte van 2 aren en 40 centiaren. Veertien dagen later, bij de definitieve veiling, bleek dat Simon zelf het hoogste bod had uitgebracht. Hij betaalde 985 gulden. De koop had hij gedaan ten behoeven van zijn minderjarige zoon Mozes Blein.

Legger 2655/1: Sectie D-609. Huis en erf. Huisnr. A-49. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: Mozes Blein. In 1898 bijbouw en redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1898 (sectie D-609).

Legger 2655/2: In 1903 verbouw. Over op:

Prentbriefkaart van de Stationsstraat, met links het woonhuis van Mozes Blein en echtgenote Lotte Stein. Rechts staat Mozes’ venterskar waarmee hij zijn handel aan de man bracht…

Legger 2655/3: In 1925 verkoop. Over op:
Legger 4336/1: Sectie D-609. Huis en erf. Eigendom van de Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Erfpachter: eierhandelaar Gerrit Jan Kwant. In 1926 verandering van bestemming. Over op:
Legger 4336/2: In 1936 verkoop. Over op:
Legger 4788/1: Sectie D-609. Huis en erf, huis en winkel, erf en schuur. Eigendom van de Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Erfpachter: loodgieter Hendrik Jan Reinders en echtgenote Jantina Alberdina Bosch. Zij zijn op 6 mei 1938 getrouwd te Gramsbergen. In 1937 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning voor de sloop van de bestaande opstallen en nieuwbouw van een dubbele woning. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1938 (sectie D-609).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1949 (sectie D-609).

Legger 4788/2: Sectie D-609. Twee huizen, erf en werkplaats. In 1951 gedeeltelijke vernieuwing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1951 (sectie D-609).

Legger 4788/3: In 1955 verkoop. Over op:
Legger 5570/1: Eigendom van de gemeente Gramsbergen. Erfpachters: echtpaar Reinders. In 1965 verbouw. Over op:

Prentbriefkaart met het woon-/winkelhuis van loodgieter Reinders links (met reclamebord North Star).

Legger 5570/2: In 1970 hermeting enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1970 (sectie D-609).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1974 (sectie D-609).

Legger 5570/3: In 1979 boedelscheiding. Over op:
Legger 7321/1: Sectie D-609. Winkel, pleintje en werkplaats aan de Stationsstraat 11. Eigendom van de gemeente Gramsbergen. Erfpachter: installateur H.J.P. Reinders.