Oudestraat 4

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie D-616).

Legger 119n1/1: Sectie D-616. Huis en erf. Eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Erfpachter: Jan Brink en echtgenote Grietjen van der Hulst.
Legger 651/1: Sectie D-616. Huis en erf. Eigendom van Eberhard Peter Löhnis en mede-eigenaresse te Rotterdam. Erfpachter: wever Jan Brink.
Legger 867/1: Sectie D-616. Huis en erf. Eigendom van Theodora Jacoba Rochussen, weduwe van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam.
Legger 1714/1: Sectie D-616. Huis en erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Thedor Löhnis te Rottedam. Erfpachter: linnenwever Jan Brink. In 1870 scheiding. Over op legger 1790/2 en 1791/1.

Kadastrale hulpkaart, 28 juli 1871 (sectie D-1806 en D-1807).

Legger 1790/2: Nieuwe sectie D-1806. Huis en erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: landbouwer Harm Evers. Huisnr. A-58. In 1878 verkoop. Over op legger 1791/4.
Legger 1791/1: Nieuwe sectie D-1807. Huis en erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: landbouwer Wolter Brinks of Brink. Huisnr. A-57. In 1891 verkoop. Over op legger 2825/3.
Legger 1791/4: Sectie D-1806. Huis en erf. Eigendom van idem en idem erfpachter. Huisnr. A-58. In 1891 verkoop. Over op legger 2825/3.
Legger 2825/2: Sectie D-1806. Huis en erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: timmerman Albert Smits en mede-eigenaar landbouwer Wolter Brink. In 1895 verkoop deel van perceel. Over op legger 2825/5.
Legger 2825/3: Sectie D-1807. Huis en erf. Eigendom van idem en in erfpacht bij idem. In 1900 vereniging. Over op legger 2825/7.

Kadastrale hulpkaart, juli 1895 (sectie D-2278).

Legger 2825/5: Nieuwe sectie D-2278. Huis en erf. In 1900 vereniging. Over op legger 2825/6.
Legger 2825/6: Sectie D-2278. Huis en erf. Huisnr. A-58. In 1901 verenigd met perceel sectie D-1807. Over op legger 2825/8.
Legger 2825/7: Sectie D-1807. Huis en erf. Huisnr. A-57. In 1901 verenigd met perceel sectie D-2278. Over op legger 2825/8.

Kadastrale hulpkaart, mei 1901 (sectie D-2374).

Legger 2825/8: Nieuwe sectie D-2374. Huis en tuin. In 1907 oprichting vennootschap. Over op:
Legger 3488/1: Eigendom van de Maatschappij tot exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Het erfpachtsrecht lag bij schoenmaker Jan Smits en landbouwer Albertus Smits. In 1913 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, januari 1915 (sectie D-2374).

Legger 3488/2: In 1932 boedelscheiding. Over op:
Legger 4650/1: Eigendom van idem. Erfpachter: landbouwer Albertus Smits. In 1932 inwendig verbouwd. Over op:
Legger 4650/2: In 1933 verkoop. Over op:
Legger 4699/1: Eigendom van idem. Erfpachter: de Coöperatieve Boerenleenbank te Gramsbergen. In 1934 werd het oude pand gesloopt en verleende de gemeente Gramsbergen vergunning voor de bouw van een woning met kantoor. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1935 (sectie D-2374).

Legger 4699/2: In 1944 verkoop. Over op:
Legger 5091/1: Eigendom van de Coöperatieve Boerenleenbank te Gramsbergen. In 1963 bijbouw. Over op:
Legger 5091/2: Huis, schuur en tuin. In 1970 hermeting enz. Over op:
Legger 5091/3: Sectie D-2374. Huis, schuur en tuin aan de Oudestraat 4. In 1985 naamswijziging en vereniging van artikelen. Over op:
Legger 8509/1: Eigendom van de Coöperatieve Rabobank Gramsbergen.