Oudestraat 16-18

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd dit perceel geregistreerd als sectie D-613, tuin, ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, heer van Gramsbergen.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie D-613).

Legger 119w1/1: Sectie D-613. Tuin. Eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Erfpachtster: Arendina Mansvelder, weduwe van Coenraad Derks.
Legger 646/2: Sectie D-613. Tuin. Eigendom van particulier Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: de weduwe van Coenraad Derks. In 1851 naamsverandering. Over op:
Legger 862/2: Sectie D-613. Tuin. Eigendom van rentenierster Theodora Jacoba Rochussen, weduwe van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: landbouwer Hendrik Derks. In 1855 publieke verkoop en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1855 (sectie D-1122).

Legger 1001/1: Nieuwe sectie D-1122. Huis en erf. Eigendom van Herman Theodor Löhnis, gemeenteraadslid te Rotterdam. Recht van erfpacht: landbouwer Albert Bieleveld op ’t Klooster te Coevorden en mede-eigenaren. In 1861 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1861 (sectie D-1570, D-1571 en D-1572).

Legger 1001/2-4: Nieuwe sectie D-1570 (huis en erf), sectie D-1571 (huis en erf) en sectie D-1572 (schuur en erf). Legger 1700/1-3: Sectie D-1570 (huis en erf), sectie D-1571 (huis en erf) en sectie D-1572 (schuur en erf). Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. Recht van erfpacht: landbouwer Albert Bieleveld op ’t Klooster te Coevorden en mede-eigenaren. In 1875 verkoop. Over op:
Legger 2066/1-3: Sectie D-1570 t/m 1572. Drie huizen met erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. Recht van erfpacht: landbouwer Jan Bieleveld op ’t Klooster te Coevorden. In 1877 vereniging van artikelen. Over op: legger 2066/4.

Kadastrale hulpkaart, anno 1877 (sectie D-1968).

Legger 2066/4: Nieuwe sectie D-1968. Huis en erf. Huisnr. A-51.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1880 (sectie D-1968).

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 18 mei 1882 een hypotheekakte, op verzoek van landbouwer Jan Bieleveld te Lutten, landbouwer Franciscus Nevels te Steenwijksmoer en commies bij ‘s-rijksbelastingen Martinus Jacobus Holwarda te Odoorn. Zij verklaarden in gezamenlijkheid 600 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan veehouder Derk Jan Leemgraven te Holtheme. Als onderpand voor de lening verbonden ze hun onroerende goederen, waaronder het huis en erf te Gramsbergen op sectie D-1968 (aktenr. 2180).

In 1894 verkoop. Over op:
Legger 2960/1: Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. Recht van erfpacht: klompenmaker Gerrit Jan Centen en echtgenote Johanna Willemina van der Veen. Zij zijn op 29 september 1854 getrouwd te Gramsbergen. In 1895 bijbouw en splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1895 (sectie D-2280 en D-2281).

Legger 3008/1: Nieuwe sectie D-2281. Huis, erf en tuin. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. Recht van erfpacht: klompenmaker Gerrit Jan Centen. HIj overleed op 19 november 1903 te Gramsbergen. In 1908 verkoop. Over op:
Legger 3579/2: Sectie D-2281. Huis, erf en tuin. Eigendom van de Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Recht van erfpacht: klompenmaker Gerrit Jan Centen jr. en echtgenote Hermina Jansen. Zij zijn op 1 juni 1900 getrouwd te Gramsbergen. In 1933 verkoop. Over op:
Legger 4676/2: Eigendom van de Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Recht van erfpacht: arbeider Johan Centen en consorten. In 1937 verkoop. Over op:
Legger 4828/2: Sectie D-2281. Huis, erf en tuin. Eigendom van de Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Recht van erfpacht: metselaar Gerhard Centen en echtgenote Henderkien Kannegieter. Zij zijn op 22 september 1930 getrouwd te Coevorden. In 1949 vereniging en redres. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1949 (sectie D-3319).

Legger 4828/3: Nieuwe sectie D-3319. Twee huizen en erf. In 1956 verbouw. Over op:
Legger 4828/4: In 1958 afstand en vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1958 (sectie D-3672).

Legger 4828/5: Nieuwe sectie D-3672. Twee huizen en erf. In 1962 opbouw. Over op:
Legger 4828/6: In 1964 verkoop. Over op:
Legger 6015/1: Sectie D-3672. Twee huizen en tuin. Eigendom van metselaar Gerhard Centen. In 1970 hermeting en verbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1981 (sectie D-4457 en D-4458).

Legger 6015/2: Sectie D-4458. Huis, schuur en tuin aan de Oudestraat 16. Gerhard Centen overleed op 10 juli 1982 te Sleen. In 1982 verklaring van erfrecht. Over op:Legger 8103/1: Eigendom van Henderkien Kannegieter, weduwe van Gerhard Centen.