Café Boonstra

Het voormalige schipperscafé Boonstra zou gebouwd zijn in 1857, maar het was in 1861.
(fotograaf: E. Wolbink, Hardenberg, anno 2007)

Legger 1086/14: Sectie D-1491. Vaartswal. Eigendom van de Overijsselsche Kanalisatiemaatschappij. In 1861 verkoop en stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1861 (sectie D-1561).

Legger 1300/1: Nieuwe sectie D-1561. Huis en erf op ’t Goor. Eigendom van brugwachter Derk Flierman en echtgenote Johanna Willemina Weerts. Zij zijn op 28 april 1824 getrouwd in Gramsbergen. In 1862 verkoop. Over op:
Legger 1416/1: Sectie D-1561. Huisnr. A-31. Eigendom van kleermaker Hendrik Jan Vlierman of Flierman en echtgenote Aaltje Knuppe. Zij zijn op 30 december 1861 getrouwd te Gramsbergen.

Op 13 juni 1873 liet de Commissaris van de Koning aan ’t gemeentebestuur van Gramsbergen weten dat de brugwachter aan de Steensteeg, Hendrik Jan Vlierman, was benoemd tot onbezoldigd veldwachter.

In het archief van de voormalige gemeente Gramsbergen wordt een brief bewaard van 11 februari 1890. In die brief vraagt Hendrik Jan Vlierman toestemming om in zijn woning sterke drank te mogen blijven verkopen als tapper. Tot voor kort was hij brugwachter in dienst van de Overijsselsche Kanalisatiemaatschappij en in die functie gerechtigd om in drank te handelen, maar een jaar eerder had zijn zoon Frederik zijn functie overgenomen en een nieuw gebouwde brugwachterswoning betrokken.

In 1907 hermeting. Over op:

Prentbriefkaart met zicht op het Overijssels Kanaal (Almelo-De Haandrik) bij Gramsbergen. Op de achtergrond de korenmolen van Bolte. Rechts het café Vlierman bij de klapbrug.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1907 (sectie D-2494).

Legger 1416/5: Nieuwe sectie D-2494. Huis op ’t Goor en Hooge Holt. In 1908 boedelscheiding. Over op:
Legger 3571/1: Eigendom van brugwachter, herbergier, tapper en vergunninghouder Folke Boonstra en echtgenote Everdina Flierman. Zij zijn op 11 september 1897 getrouwd in Gramsbergen. Het vruchtgebruik lag bij schoonvader kastelein Hendrik Jan Flierman.

Het Salland’s Volksblad van 7 januari 1916 meldde:
Gramsbergen. Als blijk van waardering heeft de Grenswacht te Ane donderdagavond den heer F. Boonstra alhier verrast met een krentebrood van f. 8,50. Het had een lengte van 1.90 meter en was 32 cm breed, gebakken door H.W. Bodewitz. Het geschenk was voor al de koffie die hij aan de posten aan de brug verstrekt had. Nu hem juist een zoon geboren was, meende men dat dit een goede gelegenheid was om hem dit krentebroodje cadeau te geven.

De kleine Evert Boonstra was op 4 januari 1916 geboren, als zoon van de toen al 58-jarige herbergier Folke Boonstra en diens 17 jaar jongere echtgenote Everdina Flierman.

In 1944 verkoop. Over op:
Legger 5119/1: Eigendom van landbouwer, brievenbesteller, trein-rangeerder, brugwachter en caféhouder Derk Jan Boonstra (geb. 19-07-1920) en echtgenote Grietje van der Veen. Zij zijn op 12 januari 1945 getrouwd te Gramsbergen. In 1953 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie D-2494).

Legger 5119/4: Sectie D-2494. Huis en schuur. In 1970 bijbouw. Over op:
Legger 5119/7: Sectie D-2494. Huis, schuur en erf. In 1979 ruiling enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1979 (sectie D-4342).

Legger 5119/9: Nieuwe sectie D-4342. Huis, café, erf en schuur aan de Coevorderweg 1. In 1980 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 7538/2: Sectie D-4342. Huis, café, erf en schuur.
Legger 8308/1: Eigendom van idem. Over op:
Legger 8312/1: Sectie D-4342. Huis, café, erf en schuur. Eigendom van idem.