de Oostermaat 48

In 1923 verkochten arbeider Jan Hendrik Hilberink en consorten een klein deel van hun perceel weiland, sectie D-3050, aan timmerman en houthandelaar Albert Frederik Bodewitz. Op dat perceel liet Bodewitz nog datzelfde jaar een nieuw woonhuis bouwen.

Door ons kadastraal onderzoek kon deze bouwvergunning (bij het gemeentearchief geregistreerd als 'adres onbekend') gekoppeld worden aan het juiste (huidige) adres. 


Kadastrale hulpkaart, juni 1923 (sectie D-3065).

Legger 3744/2: Nieuwe sectie D-3065. Huis en tuin. Eigendom van timmerman en houthandelaar Albert Frederik Bodewitz. In 1923 stichting. Over op:
Legger 3744/3: In 1924 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, oktober 1924 (sectie D-3065).

Legger 3744/4: Sectie D-3065. Huis, tuin en werkplaats. In 1934 verkoop. Over op:
Legger 4563/9: Eigendom van groothandelaar in eieren Cornelis Dorresteijn en echtgenote Antonia Wijnanda Offerman. In 1954 verkoop. Over op:
Legger 5494/1: Eigendom van fabrieksarbeider Gerhard van der Haar Hzn. en echtgenote Lamberdina Hendrika Tabbert. In 1958 afstand van deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1958 (sectie D-3646).

Legger 5494/2: Nieuwe sectie D-3646. Huis, tuin en werkplaats.

Kadastrale hulpkaart, maart 1969 (sectie D-3646).

In 1982 verkoop. Over op:
Legger 8160/1: Sectie D-3646. Huis, erf en tuin aan de Oostermaat 48. Eigendom van Hendrikje van der Veen.