Evers op den Oldenhof

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd deze boerderij op de Oldenhof geregistreerd als sectie E-93 op legger 137a ten name van de hervormde diaconie van Gramsbergen.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie E-93).

Legger 137a/5: Sectie E-93. Huis en erf. Bij nadere overschrijving, over op:
Legger 522/1: Sectie E-93. Huis en erf in de Lage Gaarden. Eigendom van de hervormde diaconie van Gramsbergen en vanaf 1855 eigendom van linnenwever Harm Everts op den Oldenhof.
Legger 1015/3: Huisnr. A-106. In 1876 aanvaarding. Over op:
Legger 1320/5: Eigendom van Harm Evers en mede-eigenaar Klaas Bouwhuis.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie E-93).

In 1881 boedelscheiding. Over op:
Legger 1015/10: Sectie E-93. Huis en erf. Huisnr. A-106. Eigendom van linnenwever en landbouwer Harm Evers.

Notaris Hilbrand van Barneveld begon op 13 mei 1885 met de inventarisatie van alle roerende en onroerende goederen, op verzoek van weduwnaar Harm Evers, landbouwer te den Oldenhof. Grietje van der Veen was op 9 november 1884 overleden. Tot de vaste goederen behoorde de boerderij op sectie E-93. Tot de roerende bezittingen behoorden o.a. gouden oorbellen en een zilveren horloge (aktenr. 2722).

Op 22 juni 1885 verleed notaris Hilbrand van Barneveld een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Harm Evers te den Oldenhof. Hij verscheen voor zichzelf en als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen Johanna, Harm, Egberdina, Geertruida en Egbert Jan die door hem waren verwekt bij zijn wijlen huisvrouw. Harm verklaarde 1250 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan veehouder Jannes Kieft te Holtheme. Als onderpand voor het geleend geld en de daarover verschuldigde rente stelde hij zijn onroerende goederen, waaronder de boerderij op de Oldenhof, sectie E-93 (aktenr. 2732).

In 1906 verkoop. Over op:
Legger 3448/2: Eigendom van landbouwer Harm Evers sr., Harm Evers jr. en Egbert Jan Evers. In 1908 boedelscheiding. Over op:
Legger 3564/2: Eigendom van landbouwer Harm Evers jr. Huisnr. A-106. In 1916 verkoop. Over op:
Legger 3096/71: Eigendom van landbouwer Hendrik Kieft (vroeger genaamd Veltink) en echtgenote Willemina Kieft. Zij zijn op 23 maart 1882 getrouwd te Gramsbergen. In 1928 bijbouw. Over op:
Legger 3096/90: In 1939 boedelscheiding en successie. Over op:
Legger 4921/53: Eigendom van landbouwers Jannes Kieft en Jan Harm Slingenberg. In 1955 boedelscheiding. Over op:
Legger 4729/55: Eigendom van landbouwer Jannes Kieft en echtgenote Berentien Slingenbergh. In 1958 verbouw woning. Over op:
Legger 4729/68: Sectie E-93. Huis, schuren en erf. In 1964 verkoop. Over op:
Legger 6004/4: Eigendom van elektricien Geert Slot (geb. 31-12-1918) en echtgenote Jennegien Gerritdina Jantina Kamphuis. In 1971 stichting garage/berging. Over op:
Legger 6004/5: Sectie E-93. Huis, schuren en erf aan de Oldenhof 7. In 1981 wijzigde het adres in Oldenhof 11.