de Klompenmakerij

rijksmonument

Legger 1446/3: Sectie E-139. Bouwland in de Winkel. Eigendom van rijksambtenaar Hendrik Enting Gewald, weduwnaar van Jantien Betting. In 1878 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1867 (sectie E-1540).

Legger 1446/4: Nieuwe sectie E-1540. Huis en erf. Legger 1134/13: Sectie E-1540. Huis en erf. Eigendom van kandidaat-notaris Gerhard Jan Swam en echtgenote Geziena Gewald. Huisnr. A-97.

Op 15 december 1882 verleed notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen een akte van boedelbeschrijving op verzoek van:
1. Hendrik Enting Gewald, gepensioneerd rijksambtenaar, voor zichzelf en in hoedanigheid van curator over de geïnterdiceerde Gerhard Jan Swam, kandidaat-notaris te Gramsbergen, dewelke in gemeenschap van goederen is gehuwd met mej. Geziena Gewald;
2. mej. Geesje Gewald te Gramsbergen, weduwe van Hendrik Nicolaas Meijerink, voor zich en als moeder en voogdes over de minderjarige Willemina Antonia, Hendrika Geziena, Albertus Gezienus, Henriëtte Juliana en Johan Karel Meijerink, en als gemachtigde van haar dochter mej. Jacoba Hendrika Meijerink, hulponderwijzeres te Goor;
3. mej. Johanna Hendrika Meijerink te Gramsbergen.
Het betrof de boedelgemeenschap zoals die heeft bestaan tussen Hendrik Enting Gewald en Jantien Betting. Tot de onroerende goederen behoorde het huis en erf met bouwland in sectie E-1540 c.a. (aktenr. 2285).

In 1894 verkoop. Over op:
Legger 2933/2: Eigendom van hoofd der school Gerrit Everts en echtgenote Grietje Holl te Ane. Huisnr. A-97. In 1934 verkoop. Over op:
Legger 4725/2: Eigendom van landbouwer Freerk Barels.

Op 16 november 1934 verhuisde het gezin Barels van Ambt Hardenberg naar Gramsbergen, zoals blijkt uit onderstaand bevolkingsregister. Eerst vestigde men zich te Den Velde, later in dorp Gramsbergen.

Freerk Barels en echtgenote. Staand: Jan, Roelof en de kleine Albert Barels, ca. 1930.

De gemeente Gramsbergen verleende op 18 oktober 1935 een hinderwetvergunning voor de oprichting van een klompenmakerij op het kadastrale perceel sectie E-1540, in perceel A-171, aan de Dijk.

De Vechtstreek, 13 juli 1940:
Gramsbergen. Ongeval. Bij het verrichten van werkzaamheden in de klompenmakerij van de heer Barels alhier, had diens knecht H. Breukelman het ongeluk met zijn hand in aanraking te komen met de elektrische boormachine, waarbij het ernstige verwondingen opliep. Hij werd naar het ziekenhuis te Hardenberg vervoerd. Naar wij vernemen is dit ongeval nogal vrij goed afgelopen.

Agrarisch nieuwsblad, 15 maart 1941.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 3 september 1941.

De ongehuwde Roelof Barels was op 10 november 1915 geboren in Assen, als zoon van Freerk Barels en Wibbegien Marissen.

In 1941 verkoop. Over op:
Legger 5013/2: Eigendom van klompenmaker Jan Barels.

Klompenmaker Jan Barels aan het werk…

In 1943 verkoop. Over op:
Legger 5079/2: Eigendom van klompenmaker Freerk Barels. In 1959 boedelscheiding. Over op:
Legger 5753/2: Eigendom van Berendina Klunder (geb. 14-07-1898), weduwe van Freerk Barels. Later eigendom van Albert Barels (geb. 30-05-1928) aan de Anerdijk. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7662/1: Nieuwe sectie M-137. Huis, schuren, erf en grasland aan de Oldenhof 1.