Meiboomsplein 2

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie D-620).

Legger 119b2/2: Sectie D-620. Huis en erf. Eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse en Gramsbergen. Erfpachtster: Aaltjen Roelofs, weduwe van Harmen Prenger, koopvrouw te Gramsbergen. Harmen en Aaltjen waren op 15 september 1801 getrouwd te Hardenberg, maar Harmen was op 50-jarige leeftijd, op 16 juni 1829 overleden te Gramsbergen.
Legger 652/2: Sectie D-620. Huis en erf. Eigendom van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: Zwaantje Prenger, echtgenote van Gerrit Jan Rigterink. Zij waren op 29 september 1825 getrouwd te Gramsbergen. In 1851 naamsverandering. Over op:
Legger 868/2: Sectie D-620. Huis en erf. Eigendom van Theodora Jacoba Rochussen, weduwe van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: Zwaantje Prenger, echtgenote van winkelier Gerrit Jan Rigterink. In 1869 over op:
Legger 1715/2: Sectie D-620. Huis en erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: Zwaantjen Prenger, vrouw van Gerrit Jan Richterink. In 1873 verkoop. Over op:
Legger 1938/2: Sectie D-620. Huis en erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: koopman en logementhouder Georg Anton Rudolph Nieuhoff en echtgenote Willemina Rigterink. Zij zijn op 22 juni 1861 te Gramsbergen. Huisnr. A-59.

Carte-de-visite van logementhouder Georg Antoon Rudolf Nieuhoff (1831-1919).
Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1880 (sectie D-620).

In 1886 bijbouw. Over op:
Legger 1938/3: In 1887 bijbouw. Over op:
Legger 1938/4: In 1888 redres en bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1888 (sectie D-2184).

Legger 1938/5: Sectie D-2184. Huis, schuur en erf.

Op 2 juni 1893 verleed notaris Rambonnet in ’t logement Nieuhoff de stichtingsakte van de naamloze vennootschap Stoomzuivelfabriek te Gramsbergen.

In 1893 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1893 (sectie D-2231).

Legger 1938/7: Nieuwe sectie D-2231. Huis, schuur en erf. In 1921 bijbouw en sloop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1922 (sectie D-2231).

Legger 1938/14: In 1927 boedelscheiding. Over op:
Legger 4461/1: Sectie D-2231. Huis, schuren en erf. Eigendom van de Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen. Erfpachters: bakker Egbert Lenters en winkelier Gerrit Jan Nieuhoff.

Een bestelauto van de firma Lenters & Nieuhoff.

In 1928 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning aan caféhouder G.J. Nieuhoff voor een verbouwing van van de woning op sectie D-2231.

In 1932 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1932 (sectie D-2231).

Legger 4461/4: Sectie D-2231. Twee huizen, schuren en erf. In 1935 verbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1935 (sectie D-2231).

In 1936 trad G.J. Nieuhoff terug uit bakkerij, kruidenierszaak en logement aan de Voorstraat A-123. E. Lenters was vanaf dat moment de eigenaar.

Legger 4461/5: In 1937 stichting. Over op:
Legger 4461/6: In 1942 verkoop. Over op:
Legger 4452/28: Eigendom van bakker Egbert Lenters. Levenslang vruchtgebruiker: winkelier Gerrit Jan Nieuhoff. In 1948 successie. Over op:
Legger 4701/57: Eigendom van bakker, winkelier en caféhouder Egbert Lenters en echtgenote Willemiena Hendrika Nieuhoff. In 1958 stichting en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1958 (sectie D-3683).

Legger 4701/70: Nieuwe sectie D-3683. Vier huizen, schuren, tuin en erf. In 1958 verbouw. Over op:
Legger 4701/71: Sectie D-3683. Drie huizen, café, erf en schuren.

Prentbriefkaart, anno 1965. Rechts het pand Meiboomsplein 2.

In 1968 splitsing. Over op:
Legger 4701/80: Sectie D-3683. In 1970 ingebracht in firma. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1970 (sectie D-4080).

Legger 6217/2: Sectie D-4080. Winkel, erf, café en schuur aan ’t Meiboomsplein 2. Eigendom van de firma E. Lenters & Zn. In 1972 splitsing. Over op:
Legger 6217/3: Sectie D-4080. Café. In 1973 verkoop enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1973 (sectie D-4124).

Legger 6217/4: Nieuwe sectie D-4124. Café en erf aan ’t Meiboomsplein 2.