huis op de Mansvelderskamp

Bij de aanvang van ’t kadaster stond ’t huis op de Mansvelderskamp onder ’t ressort Gramsbergen ingetekend als sectie D-482a en D-482b op leggernr. 316 t.n.v. Mannes Nijman en echtgenote Hendrikjen Beltman. Zij waren op 10 april 1828 getrouwd in Gramsbergen en kort daarop vertrokken naar Bergentheim.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Notaris Willem Swam uit Grambergen verleed op 23 februari 1837 een transportakte op verzoek van Hermannus Nijman, landbouwer te Bergentheim. Voor 300 guldens had hij zijn eigendommelijk huis en wheere, staande en gelegen op den zogenaamden Mansvelderskamp onder het ressort der stede Gramsbergen, met de daarbij leggende vier stukken zaaijland naast elkanderen en ongeveer groot een bunder, ten noorden Katenkarsterstege, bekend onder sectie D numero’s 482, 482a en 482b verkocht aan Jan Klingenberg in Den Velde. Deze kon de onroerende goederen aanvaarden op 1 mei van dat jaar (aktenr. 724, scan 158).

Legger 238/7 en 8: Sectie D-482a en D-482b. Eigendom van Jan Klingenberg te Holtheme. In 1838 over op:
Legger 566/2 en 3: Eigendom van Jan Klingenberg en kinderen in den Velde. In 1865 afbraak en vereniging. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1865.

Legger 566/24: Nieuwe sectie D-1622. Bouwland.