Kruisstraat 9

Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd het woonhuis op de hoek van de Kruisstraat en het Kerkepad geregistreerd als sectie D-569 ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, de toenmalige heer van Gramsbergen.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie D-569).

Legger 119f2/1: Sectie D-569. Huis en erf. Eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Over op:
Legger 625/1: Sectie D-569. Huis en erf. Eigendom van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: schipper Jan Valkman en echtgenote Hilligjen Ekenhorst. In 1851 naamsverandering. Over op:
Legger 843/1: Sectie D-569. Huis en erf. Eigendom van Theodora Jacoba Rochussen, weduwe van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: schipper Jan Valkman en echtgenote Hilligjen Ekenhorst. In 1863 boedelscheiding. Over op:
Legger 1427/1: Sectie D-569. Huis en erf. Eigendom van gemeenteraadslid Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: landbouwer Berend Harm Valkman en echtgenote Hendrikje Brand. Zij zijn op 11 juli 1856 getrouwd te Gramsbergen. In 1868 verkoop. Over op:
Legger 1617/1: Sectie D-569. Huis en erf. Eigendom van gemeenteraadslid Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: Jan Harm Zwijze te Loozen. Kennelijk verhuurde Zwijze op zijn beurt de woning aan Everdina Klazina Bouwhuis, de weduwe de in 1868 verdronken molenaar Jan Antonie van Housselt te Radewijk, zoals blijkt uit onderstaande advertentie:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 26 februari 1872.

In 1874 gedeeltelijke afbraak. Over op:
Legger 1617/2: Sectie D-569. Huis en erf. Huisnr. A-64. In 1877 gedeeltelijke afbraak. Over op:
Legger 1617/3: Nieuwe sectie D-1933. Huis en erf. Huisnr. A-64. In 1880 verkoop.

Notaris Hilbrand van Barneveld verleed op 10 mei 1880 een overdrachtsakte op verzoek van landbouwer Jan Harm Zwijze te Loozen. Hij verklaarde de erfpacht op een huis en erf te Gramsbergen, sectie D-1933, te hebben verkocht aan Hendrik Valkman Ottozoon, schipper te Gramsbergen (aktenr. 1726, scan 199). De ondergrond was eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1880 (sectie D-1933).

Legger 2438/1: Sectie D-1933. Huis en erf. Huisnr. A-64. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: schipper Hendrik Valkman Ottozoon. In 1888 verkoop. Over op:
Legger 2729/1: Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: Willemina Kelder, weduwe van Albert Grooters. In 1889 bijbouw. Over op:
Legger 2729/2: In 1911 boedelscheiding. Over op:
Legger 3739/2: Sectie D-1933. Huis en erf. Huisnr. A-64. Eigendom van de Maatschappij tot exploitatie van de Havezathe Gramsbergen. Erfpachter: Willemina Kelder, weduwe van Albert Grooters. In 1919 verkoop. Over op:

Prentbriefkaart van de Kruisstraat. Het tweede pand links is nu geadresseerd aan de Kruisstraat 9.
Prentbriefkaart van de Kruisstraat. Het tweede pand links is nu geadresseerd aan de Kruisstraat 9.

Legger 4014/1: Sectie D-1933. Huis en erf. Huisnr. A-64. Eigendom van de Maatschappij tot exploitatie van de Havezathe Gramsbergen. Erfpachter: Hendrik Jan Roelofs en echtgenote Dederika Willink. In 1920 bijbouw. Over op:
Legger 4014/2: In 1928 boedelscheiding. Over op:
Legger 4504/1: Sectie D-1933. Huis en erf. Huisnr. A-64. Eigendom van de Maatschappij tot exploitatie van de Havezathe Gramsbergen. Erfpachter: Dederika Willink, weduwe van Hendrik Jan Roelofs. In 1942 verkoop. Over op:
Legger 4831/56: Eigendom van landbouwer Egbert Roelofs te Holtheme en consorten. In 1948 boedelscheiding. Over op:
Legger 5237/7: Eigendom van landbouwer Albert Roelofs te Holtheme. In 1951 verkoop. Over op:
Legger 5235/35: Eigendom van landbouwer Egbert Roelofs te Holtheme. In 1958 afst. verg. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1958 (sectie D-3664).

Legger 5235/45: Nieuwe sectie D-3664. Huis en erf. Huisnr. A-64. In 1970 hermeting. Over op:
Legger 5235/47: Sectie D-3664. Huis en tuin aan de Kruisstraat 9. In 1975 verkoop. Over op:
Legger 6735/1: Sectie D-3664. Huis en tuin. Eigendom van A.J. Gerrits. In 1983 verklaring van erfrecht. Over op:
Legger 8272/1: Sectie D-3664. Eigendom van A.J. Gerrits en H. Blauw (Oes Nossje).