Kruisstraat 8

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie D-537).

Legger 119z: Sectie D-537. Huis en erf. Eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Erfpachter: timmerman Derk Baarslag, weduwnaar van Evertjen Kalkdijk. Verkoop. Over op:
Legger 555/1: Sectie D-537. Huis en erf. Eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Erfpachters: schoenmaker Gerrit Berghuis en echtgenote Anna Margaretha Weber. In 1842 over op:
Legger 617/1: Sectie D-537. Huis en erf. Eigendom van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachters: schoenmaker Casparus Berghuis en echtgenote Johanna ter Haar. In 1848 boedelscheiding. Over op:
Legger 837/1: Sectie D-537. Huis en erf. Eigendom van Theodora Jacoba Rochussen, weduwe van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachters: schoenmaker Casparus Berghuis en echtgenote Johanna ter Haar. In 1856 publieke verkoop. Over op:
Legger 1070/1: Sectie D-537. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Harm Hendrik Koops. In 1859 verkoop. Over op:
Legger 1251/1: Sectie D-537. Huis en erf. Eigendom van Theodora Jacoba Rochussen, weduwe van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: brievengaarder Albert Grooters en echtgenote Lamberta Koenderink. In 1869 over op:
Legger 1704/1: Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: brievengaarder Albert Grooters. Huisnr. A-75. In 1883 verkoop. Over op:
Legger 2571/1: Sectie D-537. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam (en later van de Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen). Erfpachter: brievengaarder Willem Snel en echtgenote Johanna Grooters.

Notaris Hilbrand van Barneveld verleed op 11 oktober 1883 een hypotheekakte op verzoek van brievengaarder Willem Snel. Deze verklaarde 900 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan landbouwer Jannes Kieft te Holtheme. Als onderpand voor de lening verbond hij zijn huis en erf op sectie D-537, waarvan de ondergrond in eigendom was van mevr. Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam.

In 1937 boedelscheiding. Over op:
Legger 4808/1: Sectie D-537. Eigendom van de Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen. Erfpachter: logementhouder Berend Kamphuis en echtgenote Lamberta Alberdina Snel. Berend Kamphuis overleed op 2 augustus 1939 te Gramsbergen. In 1944 verkoop. Over op:
Legger 4807/7: Eigendom van Lamberta Alberdina Snel, weduwe van Berend Kamphuis. In 1948 boedelscheiding. Over op:
Legger 5246/1: Sectie D-537. Huis en erf. Eigendom van Lamberta Alberdina Snel, weduwe van Berend Kamphuis (voor de helft) en van timmerman Berend Harm Schotkamp (de andere helft). Huisnr. A-75. In 1949 verkoop. Over op:
Legger 5271/1: Eigendom van arbeider Hendrik van Faassen. In 1955 splitsing. Over op:
Legger 5271/2: In 1958 verkoop deel van perceel enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1958 (Sectie D-3655).

Legger 4887/3: Sectie D-3655. Huis en erf. Eigendom van Jennigje Geerlings, weduwe van Hermannes van der Haar. Huisnr. A-75. In 1959 verkoop. Over op:
Legger 5777/1:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1970 (sectie D-3655).