Kruisstraat 7 (rechter bouwdeel)

Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd het huis geregistreerd als sectie D-571 ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, de toenmalige heer van Gramsbergen. Het erfpachtsrecht was in handen van schipper Gerrit Koenderink en echtgenote Hendrikjen Huisken. Zij waren op 26 mei 1820 getrouwd te Gramsbergen.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie D-571).

Legger 626/1: Sectie D-571. Huis en erf. Eigendom van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: schipper Gerrit Koenderink. In 1848 boedelscheiding. Over op:
Legger 844/1: Sectie D-571. Huis en erf. Eigendom van Theodora Jacoba Rochussen, weduwe van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: schipper Gerrit Koenderink. In 1863 verkoop. Over op:
Legger 1458/1: Sectie D-571. Huis en erf. Eigendom van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Mede-eigenaren in erfpacht: schipper Gerhard Koenderink en echtgenote Zwaantje Schonekamp. In 1869 successie. Over op:
Legger 1683/1: Sectie D-571. Huis en erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Mede-eigenaren in erfpacht: schipper Gerhard Koenderink en echtgenote Zwaantje Schonekamp.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1880 (sectie D-571).

Op 6 januari 1882 verleed notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van klompenmaker Gerhard Koenderink. Deze verklaarde 300 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan veehouder Derk Jan Leemgraven te Holtheme. Als onderpand voor de lening en de daarover verschuldigde rente stelde hij zijn huis en erf op sectie D-571 (aktenr. 2103).

In 1889 redresmeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1889 (sectie D-2192).

Legger 1683/2: Nieuwe sectie D-2192. Huis en erf. In 1907 oprichting vennootschap. Over op:
Legger 3481/1: Sectie D-2192. Huis en erf. Eigendom van de Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Mede-eigenaren in erfpacht: Zwaantjen Schonekamp, weduwe van schipper Gerhard Koenderink. In 1921 boedelscheiding. Over op:
Legger 4121/1: Sectie D-2192. Huis en erf. Eigendom van de Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Mede-eigenaren in erfpacht: Hendrikje Koenderink, Zwaantje Jantina van Ruiten. In 1949 boedelscheiding. Over op:
Legger 5276/1: Eigendom van de Maatschappij. Erfpachter: Zwaantje Jantina van Ruijten, weduwe van Jan Valkman aan de Kruisstraat 7. In 1958 afstand en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1958 (sectie D-3662).

Legger 5276/2: Nieuwe sectie D-3662. Huis en erf. In 1970 hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1970 (sectie D-3662).

Legger 5276/3: In 1975 verklaring van verjaring. Over op:
Legger 6331/487: Eigendom van de gemeente Gramsbergen. In 1980 publieke verkoop. Over op:
Legger 7128/3: Nieuwe sectie D-4413. Huis en erf aan het Kerkepad 1. Eigendom van J.F. Scheepens.)
Legger 7129/3: Nieuwe sectie D-4412. Huis en erf. Eigendom van bouwbedrijf Arns BV, gevestigd te Zetten. In 1981 verkoop. Over op:
Legger 7837/1: Eigendom van M.P.C.L. Krebber en echtgenoot H.H.J. Arns te Zetten. In 1983 verkoop. Over op:
Legger 8239/1: Eigendom van onderwijzer J.H. Prinsen te Hardenberg. In 1987 verkoop. Over op:
Legger 8785/1: Eigendom van G. Eising aan de Kruisstraat 7.