Kruisstraat 6

Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd het huis en erf geregistreerd als sectie D-535 op legger 119o ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, heer van Gramsbergen. Het huis was in erfpacht gegeven aan Stientje Grimmerink, de weduwe van schipper Gerrit Schonekamp.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie D-535).

Legger 119o/1: Sectie D-535. Huis en erf. Eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Erfpachter: Stientje Grimmerink, weduwe van schipper Gerrit Schonekamp. Stientje overleed op 17 juni 1834 te Gramsbergen.
Legger 616/1: Sectie D-535. Huis en erf. Eigendom van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: de erfgenamen van Stientje Grimmerink, weduwe van Gerrit Schonekamp. In 1851 naamswijziging. Over op:
Legger 836/1: Sectie D-535. Huis en erf. Eigendom van Theodora Jacoba Rochussen, weduwe van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: Jan Harmen Schonekamp en echtgenote Hendrikjen Buter. In 1869 over op:
Legger 1729/1: Sectie D-535. Huis en erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: schipper Jan Harmen Schonekamp en echtgenote Hendrikjen Buter (later hun zoon en schoondochter, klompenmaker Gerrit Jan Schoonekamp en echtgenote Hermina Veurink). Huisnr. A-77. In 1877 vereniging met perceel sectie D-535a. Over op:

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1880 (sectie D-1934).

Legger 1729/3: Nieuwe sectie D-1934. Huis en erf. Huisnr. A-77. Jan Harmen Schonekamp overleed op 8 juni 1880 te Gramsbergen. In 1886 bijbouw. Over op:
Legger 1729/4: In 1924 gedeeltelijke sloop en vernieuwing. In 1941 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning voor verbouw van de woning.
Legger 1729/5: In 1943 verkoop. Over op:
Legger 3223/22: Sectie D-1934. Huis en erf. Eigendom van postbode Jan Harm Schoonekamp en echtgenote Everdina Veurink. In 1944 vernieuwing van artikel. Over op:
Legger 5116/1: Sectie D-1934. Huis en erf. Eigendom van Jan Harm Schoonekamp (later van meubelmaker Herman Hendrik Meerholz). In 1944 sloping. Over op:
Legger 5116/3: Sectie D-1934. Erf. In 1946 herbouw. Over op:
Legger 5116/4: Sectie D-1934. Huis en erf. In 1956 splitsing. Over op:
Legger 5116/5: Sectie D-1934. Huis en erf. In 1958 afstand enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1958 (sectie D-3656).

Legger 5622/1: Nieuwe sectie D-3656. Huis en erf. Eigendom van Hendrik Tromp en echtgenote Mina Gezina Hakkers aan de Kruisstraat 6.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1970 (sectie D-3656).

In 1976 boedelscheiding. Over op:
Legger 6952/1: Eigendom van A.H. Tromp en echtgenoot H.A.M. Haverkotte.