Kruisstraat 5

Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd het woonhuis geregistreerd als sectie D-572 op legger 119u1 ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, de toenmalige heer van Gramsbergen. Het erfpachtrecht was in handen van Hermina van den Hoff, weduwe van landbouwer Harmen Veurink.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie D-572).

Legger 628/1: Sectie D-572. Huis en erf. Eigendom van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: Hermina van den Hoff, weduwe van Harm Veurink. In 1842 over op:
Legger 451/9: Sectie D-572. Huis en erf. Eigendom van Hermina van den Hoff, weduwe van landbouwer Harm Veurink. In 1843 over op:
Legger 688/1: Sectie D-572. Huis en erf. Eigendom van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: Evert Veurink en echtgenote Maria Kloekhorst. Zij zijn op 22 november 1844 getrouwd te Gramsbergen. In 1851 naamsverandering. Over op:
Legger 882/1: Sectie D-572. Huis en erf. Eigendom van Theodora Jacoba Rochussen, weduwe van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachters: Evert Veurink en Maria Kloekhorst. In 1864 verkoop. Over op:
Legger 1481/1: Sectie D-572. Huis en erf. Eigendom van raadslid Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: landbouwer Evert Veurink. In 1864 verkoop. Over op:
Legger 1484/1: Sectie D-572. Huis en erf. Eigendom van raadslid Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: landbouwer Evert Veurink. In 1887 boedelscheiding. Over op:
Legger 2699/1: Sectie D-572. Huis, erf met schuurtje. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Harm Thedoor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: landbouwer Harm Veurink en echtgenote Hermanna Wansink. Vruchtgebruiker: Maria Kloekhorst, weduwe van Evert Veurink. Huisnr. A-61.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1880 (sectie D-572).

In 1889 redresmeting en berekening. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1889 (sectie D-2193).

Legger 2699/2: Nieuwe sectie D-2193. Huis en erf. In 1889 successie. Over op:
Legger 2543/4: Sectie D-2193. Huis en erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Harm Thedoor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: landbouwer Harm Veurink en echtgenote Hermanna Wansink. Huisnr. A-61. In 1889 stichting. Over op:
Legger 2543/7: In 1920 boedelscheiding. Over op:
Legger 4060/1: Sectie D-2193. Huis en erf. Eigendom van de Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Erfpachters: Evert Veurink en Harm Veurink. In 1922 stichting. Over op:
Legger 4060/4: Sectie D-2193. Huis, schuur en erf. In 1942 verkoop. Over op:
Legger 4061/33: Sectie D-2193. Huis, schuren en erf. Eigendom van landbouwer Evert Veurink en echtgenote Jennegien Willink. In 1942 bijbouw schuur. Over op:
Legger 4061/36: In 1950 successie. Over op:
Legger 4104/10: Eigendom van Evert Veurink en echtgenote Jennegien Willink. In 1958 afstand, vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1958 (sectie D-3661).

Legger 4104/32: Nieuwe sectie D-3661. Huis, schuur en erf. Evert Veurink overleed op 23 maart 1967 te Hardenberg. De eigendom ging over in handen van zoon Harm Veurink en echtgenote Annigje Smit. In 1970 vereniging van percelen enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1970 (sectie D-4084).

Legger 4104/34: Nieuwe sectie D-4084. Huis en erf aan de Kruisstraat 5. In 1980 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 7443/3: Sectie D-4084. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Harm Veurink (geb. 03-04-1913) en echtgenote Annigje Smit. In 1981 verklaring van erfrecht. Over op:
Legger 7918/2: Sectie D-4084. Huis en erf. Eigendom van weduwe Annigje Veurink-Smit. In 1981 verkoop. Over op:
Legger 8085/2: Sectie D-4084. Huis en erf. Eigendom van T.D. Smit en J. van der Spek.