Kruisstraat 11

Opregte Haarlemsche Courant, 30 oktober 1821.
Overijsselsche courant, 14 maart 1826.

Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werden de twee woningen (aan de Kruisstraat en aan de toegangsweg naar het Huis Gramsbergen) van de familie Krikke geregistreerd als sectie D-567 en D-568, op naam van koopman Hendrik Krikke en echtgenote Geesjen Meilink. De ondergrond was eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, de toenmalige heer van Gramsbergen. Krikke had het erfpachtsrecht.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie D-567 en D-568).

Legger 119b/2: Sectie D-567 en D-568. Huis en erf. Eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Erfpachter: koopman Hendrik Krikke. In 1841 over op:
Legger 615/2: Eigendom van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: koopman Hendrik Krikke, weduwnaar van Geesjen Meilink.

Opregte Haarlemsche Courant, 5 juni 1848.

In 1848 boedelscheiding. Over op:
Legger 797/2: Sectie D-567 en D-568. Huis en erf. Eigendom van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: koopman en winkelier Jan Boerink Krikke en mede-eigenaren. In 1851 naamsverandering. Over op:
Legger 835/2: Eigendom van Theodora Jacoba Rochussen, weduwe van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: koopman en winkelier Jan Boerink Krikke en mede-eigenaren. In 1857 rectificatie. Over op:
Legger 1073/28: Eigendom van de gebroeders Hendrikus Gerhardus Krikke en Gerhard Frederik Krikke (zoons van Hendrik Krikke en Geesjen Meilink). In 1865 zijn de kadastrale percelen sectie D-567 en D-568 samengevoegd, omdat het woonhuis op sectie D-567 was verbouwd tot pakhuis en op het perceel D-568 een nieuwe woning was gebouwd. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1865 (sectie D-1648).

Legger 1073/43: Nieuwe sectie D-1648. Huis, schuur en erf. Huisnr. A-65.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1880 (sectie D-1648).

In 1895 herbouw pakhuis. Over op:
Legger 1703/53: Sectie D-1648. Huis, pakhuis en erf. Huisnr. A-65. In 1896 sloop en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1896 (sectie D-2313). Op dezelfde locatie is een nieuw, groter pakhuis gebouwd.

Legger 3048/1: Nieuwe sectie D-2313. Huis, pakhuis en erf. Eigendom van Hendrikus Gerhardus Krikke. In 1899 bijbouw en verbouw. Over op:
Legger 3048/2: In 1900 bijbouw, waardoor pakhuis en woonhuis met elkaar werden verbonden. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1900 (sectie D-2313).
Prentbriefkaart van de Kruisstraat. Geheel links het woonhuis van de fam. Krikke.
Prentbriefkaart van de Kruisstraat. Geheel links is het pand van de fam. Krikke.

Legger 3048/3: Huisnr. A-135. De ongehuwde winkelier en wethouder Hendrikus Gerhardus Krikke overleed op 86-jarige leeftijd, op 2 mei 1913 in Gramsbergen.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 3 mei 1913.

In 1940 boedelscheiding. Over op:
Legger 4973/1: Eigendom van koopman Gerhard Krikke en echtgenote Cornelia Wilhelmina van Egmond. In 1958 afstand en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1958 (sectie D-3665).

Legger 4973/2: Nieuwe sectie D-3665. Huis en erf. In 1970 hermeting enz. Over op:
Legger 4973/3: Sectie D-3665. Huis en erf aan de Kruisstraat 11. In 1978 afsplitsing. Over op:
Legger 4973/4: Nieuwe sectie D-4317. Huis en erf. In 1980 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 7446/5: In 1987 publieke verkoop. Over op:
Legger 7754/10: Eigendom van G.F. Krikke.

Het enigszins bouwvallige, uit 1896 daterende pakhuis van de fam. Krikke, aan de Boomhofstraat (fotograaf: A.C.A. Pullen, Hardenberg).

Het oude pakhuis is verbouwd en geadresseerd aan de Boomhofstraat 14. Het is nu het onderkomen van Het Steenhuys.